Obavlja sve usluge usklađene sa obavezama i zadacima timova porodične medicine.

Tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Sastav tima čine porodični doktor i dvije medicinske sestre. Tim obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu porodice i zajednice kroz organizovan zdravstveno-vaspitni rad, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i preduzimanje mjera na sprovođenju i suzbijanju zaraznih bolesti, otkrivanju i suzbijanju rizika nezaraznih bolesti, ranom otkrivanju bolesti i liječenju, odnosno upućivanju na složeniju dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju u odgovarajuće ustanove, sve u skladu sa Programom prevencije i kontrole nezaraznih bolesti.

Prevencijom i kontrolom nezaraznih bolesti obuhvaćeni su riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih, malignih bolesti i šećerne bolesti, kao i mjere i postupci za odvikavanje od pušenja, prevencije gojaznosti, te nedovoljne fizičke aktivnosti, a sve sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja građana.

Načelnica službe: Stanetić dr Kosana, specijalista porodične medicine

kontakt telefon: 051 247-306

Glavna sestra: Rajka Maksimović, medicinska sestra

kontakt telefon: 051 247-306

Objekti ambulanti porodične medicine po mjesnim zajednicama:

POLIKLINIKA

CENTAR – BORIK

OBILIĆEVO

LAUŠ

LAZAREVO

KOČIĆEV VIJENAC

STARČEVICA 1

STARČEVICA 2

NOVA VAROŠ

ROSULJE

PETRIĆEVAC

KAMPUS

PAPRIKOVAC

ZALUŽANI

VRBANJA

SRPSKE TOPLICE

DRAGOČAJ

KARANOVAC

MOTIKE

ČESMA

MIŠIN HAN

ŠARGOVAC

KOLA

STRIČIĆI

POTKOZARJE

PISKAVICA

GOLEŠI

VERIĆI

BORKOVIĆI

AGINO SELO

BRONZANI MAJDAN

KRUPA NA VRBASU

BOČAC