A) Odjeljenje laboratorijske i biohemijske dijagnostike na prvom spratu Poliklinike obavlja – hematološku i biohemijsku analizu uzoraka, u cilju davanja podataka za dijagnostički postupak porodičnog doktora ili njegovih konsultanata.

Kontakt telefon za opšte informacije (šalter): 051/247-382.

A) Odjeljenje laboratorijske i biohemijske dijagnostike na prvom spratu Poliklinike obavlja – hematološku i biohemijsku analizu uzoraka, u cilju davanja podataka za dijagnostički postupak porodičnog doktora ili njegovih konsultanata.

Kontakt telefon za opšte informacije (šalter): 051/247-382.

B) Odjeljenje radiološke i ultrazvučne dijagnostike u prizemlju Poliklinike provodi sljedeće dijagnostičke procedure:

– standardnu radiografiju koštano-zglobnog Sistema,

– specijalnu radiografiju kostiju,

– ultrazvučne preglede abdomena, vrata, dojke, prostate i male karlice,

– radiografiju pluća i srca.

Kontakt telefon za RTG dijagnostiku (slikanje): 051/247-319;

Kontakt telefon za UZV dijagnostiku: 051/247-329.

C) Specijalističke pedijatrijske ambulante u prizemlju Poliklinike:

– provode kontrolu rasta i razvoja djece do jedne godine starosti kroz savjetovalište za dojenčad

– obavljaju redovne sistematske preglede predškolske populacije – provode redovno vakcinisanje

– vode brigu o zdravstvenom stanju djece predškolskog uzrasta – pružaju specijalističko

-konsultativne usluge timovima porodične medicine.

Kontakt telefon za opšte informacije i naručivanje na pregled: 051/247-347.

Na lokalitetu Nova Varoš nalaze se:

Savjetovalište za zdravu dojenčad za praćenje rasta i razvoja djeteta u prvoj godini života (preventivni pregledi).

Sve informacije kao i termine za pregled djece roditelji mogu dobiti na brojeve telefona 051/310 987 i 051 491045.

Centar za vakcinacije gdje se vrši imunizacija djece i omladine. Radno vrijeme Centra je od 07:00 do 20:00 časova, svakim radnim danom.

Kontakt telefon: 051/311-352.

D) Specijalističke ginekološke ambulante na prvom spratu Poliklinike:

– obavljaju ginekološke preglede u svrhu preventivnih aktivnosti malignih bolesti – obavljaju redovne, sistematske preglede žena i trudnica

– rade po potrebi i iultrazvučne preglede kao dopunu dijagnostičkih postupaka

– pružaju specijalističko-konsultativne usluge timovima porodične medicine, a sve u skladu sa Strategijom razvoja primarne zdravstvene zaštite.

Kontakt telefoni po ordinacijama (za naručivanje na preglede i opšte informcije):

1) 051/247-371 – dr Goran Đukić, dr Željka Kizić;

2) 051/247-321 – dr Vladimir Đukić, dr Drenka Turjačanin, dr Aleksandar Marjanović, dr Tatjana Dujaković;

3) 051/247-325 – dr Lela Sandić Dželebdžić, dr Marijana Lukač.

 

Načelnik službe: Blagojević dr Vesna, spec. radiologije

kontakt telefon: 051 247-386

Glavna sestra: Kovačević Gordana, viša medicinska sestra

kontakt telefon: 051 247-366