Stomatološke ambulante JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci 

OŠ Ivo Andrić

OŠ Branko Radičević

OŠ Vuk S. Karadžić

OŠ Georgi S. Rakovski

OŠ Jovan Dučić

OŠ Borisav Stanković

OŠ Jova J. Zmaj

OŠ Sveti Sava

OŠ Desanka Maksimović

OŠ Stanko Rakita

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu funkcioniše kao preventivna, dječija i opšta stomatologija i ortopedija vilica sa zubotehničkim laboratorijem.

Osnovni zadaci Službe su:

A) Opšti ciljevi:

 • unapređenje stručnog kadra i održavanje kompetentnosti doktora stomatologije, stomatolaških sestara i zubnih tehničara,
 • unapređenje sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite,
 • povećanje efikasnosti i efektivnosti usluga u ambulantama ortopedije vilica, dječije i preventivne stomatologije, opšte stomatologije i u zubotehničkom laboratorijumu.

B) Posebni ciljevi:

 • poboljšanje kvaliteta pruženih usluga,
 • smanjenje učestalosti karijesa ranog djetinjstva kod djece do 6 godina
 • smanjenje incidence karijesa kod školske djece,
 • rano otkrivanje ortodontskih anomalija,
 • rana dijagnostika stomatitisa i prekancerogenih lezija.

U stomatološkim ambulatama JZU „Dom zdravlja“ u  Banjoj Luci pružaju se sljedeće stomatološke usluge:

 • usluge iz oblasti opšte i preventivne stomatologije,
 • specijalističke usluge iz dječije i preventivne stomatologije,
 • specijalističke usluge iz ortodoncije i
 • izrada stomatoloških pomagala u zubotehničkom laboratorijumu.

Usluge iz oblasti opšte (kurativne) stomatologije podrazumijeviju sanaciju karijesa zahvaćenih zuba, ispune na jednoj ili više površina, odnosno nadogradnje  uz korištenje mikroretencije ili kanalnih kočića, endodontske tretmane, uklanjane zubnog kamenca i konkremenata ekstrakcije mliječnih i stalnih zuba, analize rtg snimaka, liječenje stomatitisa, gingivitisa i alveolitisa, tretman parodontalnih džepova, izradu  protetskih pomagala – totalne i parcijalne akrilatne proteze.

Preventivne usluge koje se pružaju: preventivno plombiranje, zalivanje fisura, brušenje zuba u preventivne ortodonske svrhe, individulano testiranje dentalnog plaka, uklanjanje mekih naslaga, individualna fluorizacija te invidulana demostracija oralne higijene. Izuzev ovih usluga vrši se i pružanje grupnih preventivnih usluga (sistematski pregledi učenika za upis u prvi razred osnovne škole, trećih, petih i sedmih razreda, zdravstveno – vaspitni rad u osnovnim školama i vrtićima, demostracije oralne higijenje grupno, testiranje dentalnog plaka grupno i grupna fluorizacija predškolske i školske populacije), te preventivni zravstveno – vaspitni rad sa trudnicama.

Specijalističke usluge iz oblasti dječije i preventivne stomatologije i ortodoncije.

Usluge iz dječije i preventivne stomatologije podrazumijevaju sve usluge iz opšte stomatologije pružene djeci uzrasta do šest godina i sve komplikovane usluge opšte stomatologije koje se pružaju djeci uzrasta od sedam do 18 godina.

Usluge iz oblasti ortodoncije podrazumijevaju  izradu  mobilnih  ortodontskih aparata u cilju pravilnog rasta zuba i razvoja vilica, kao i preventivne i kontrolne preglede.

Stomatološke protetske nadoknade su mobilne nadoknade – totalne i parcijalne akrilatne proteze.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pacijentima preko 65 godina starosti finansira sve stomatološke usluge iz opšte stomatologije, kao i protetske nadoknade – totalne proteze.

U participiranju stomatoloških usluga ne učestvuju ni određene kategorije bez obzira na dob, a to su:

 • trudnice i porodilje do navršenih 12 ili 18 mjeseci starosti djece,
 • ratni vojni invalidi,
 • porodice poginulih boraca
 • dobrovoljni davaoci krvi i
 • korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanove socijalne zaštite.

FZO, takođe, finansira i sve pružene stomatološke usluge djeci do 18 godina starosti.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu je osnovni nosilac primarne zdravstvene zaštite zuba u oblasti stomatologije, što obuhvata sljedeće preventivne aktivnosti:

 • sistematski pregledi šestogodišnjaka, osmogodišnjaka, desetogodišnjaka i dvanaestogodišnjaka,
 • ortodontski i sistematski pregledi učenika osmih, devetih razreda i srednjoškolaca,
 • preventivni rad sa trudnicama,
 • fluorizacija i zdravstveno – vaspitni rad u vrtićima (državnim i privatnim) i
 • fluorizacija i zdravstveno- vaspitni rad sa djecom uzrasta 6, 7, i 8 godina.

Komercijalne usluge koje se pružaju u ambulantama opšte stomatologije:

 1. Metalokeramičke krunice i mostovi
 2. Bezmetalne krunice i mostovi
 3. Izrada keramičkih faseta (ljuspica)
 4. Izrada privremenih krunica od akrilata (po zubu)
 5. Izrada privremenih krunica CAD CAM
 6. Proteza skeletirana sa namjenskim krunama, atečmenima i frezovanim mjestima
 7. Proteza totalna
 8. Proteza parcijalna od akrilata
 9. Ugradnja FRC kočića
 10. Livena nadogradnja
 11. Pjeskarenje zuba
 12. Izbjeljivanje zuba uz upotrebu splintova (po zubnom luku)
 13. Reparatura proteze
 14. Podlaganje proteze

Komercijalne usluge koje se pružaju u ambulantama ortopedije vilica:

 1. Fiksni ortodontski aparat
 2. Fiksni ortodontski aparat sa samolegirajućim bravicama
 3. Izrada retencionih folija
 4. Ispravljanje ortodontskih nepravilnosti sa folijama

Radno vrijeme Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Radno vrijeme ambulanti lociranih u zgradi Poliklinike je od 7:00 do 20:00 časova (radi se u dvije smjene – prva smjena od 07:00 do 14:00 časova, druga smjena od 13:30 do 20:00 časova).

U stomatološkikm ambulantama osnovnih škola  „Ivo Andrić“, „Georgi Stojkov Rakovski“, „Sveti Sava“, „Borisav Stanković“, „Zmaj Jova Jovanović“, „Desanka Maksimović“, „Vuk Karadžić“ i „Jovan Dučić“- Kuljani, radi dostupnosti stomatološke zdravstvene zaštite i obaveznog prisustva roditelja prilikom pružanja pojedinih usluga djeci, radno vrijeme je organizovano po sljedećem rasporedu:

 • ponedjeljak, utorak i petak – 7:30-14:30 časova,
 • srijeda i četvrtak – 12:30-19:30 časova.

U stomatološkoj ambulanti u OŠ „Branko Radičević“, radi se u dvije smjene kao na Poliklinici (prva smjena od 07:00 do 14:00 časova, druga smjena od 13:30 do 20:00 časova).

U periodu od 20:00 do 07:00 časova i u dane vikenda i praznika (cjelodnevno) dežurstvo preuzima stomatološka ambulanta locirana u Službi hitne pomoći sa edukativnim centrom.

Načelnik Službe: dr Zoran Gvozden, specijalista dječije i preventivne stomatologije – 051/247-318, email: stomatologijanacelnik@domzdravljabanjaluka.com

Glavna sestra – tehničar Službe:  Milkica Lukajić, viša medicinska sestra – 051/247-317, email: stomatologijags@domzdravljabanjaluka.com

Šef Аmbulati opšte stomatologije: dr Saša Dujaković, doktor stomatologije, email: stomatologijasos@domzdravljabanjaluka.com

Šef Аmbulanti specijalističke stomatologije: dr Željka Trošelj Horvat, spec. ortopedije vilica

Nadzorna sestra Ambulanti opšte stomatologije: Snježana Mijić, stomatološka sestra

dr Branka Ćelić Smolić, specijalista dječije i preventivne stomatologije, Tatjana Gavrilović, stomatološka sestra OŠ „Branko Radičević“, – 066/583-652

dr Violeta Drljača, specijalista dječije i preventivne stomatologije, Tamara Kečan, stomatološka sestra, OŠ „Vuk Karadžić“, 065/369-915

dr Slađana Cvišić, specijalista dječije i preventivne stomatologije, Jelena Spasojević, stomatološka sestra, OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“ – 066/583-656

dr Vesna Bulajić, specijalista dječije i preventivne stomatologije, Srđana Pejić, stomatološka sestra, OŠ „Ivo Andrić“ – 066/583-653

dr Vesna Jurišković, specijalista ortodocije, Radmilka Kukić, stomatološka sestra, ambulanta 401 Poliklinika – 051/247-342

dr Sanja Kovačević, specijalista ortodoncije, Tatjana Krčić, stomatološka sestra,ambulanta 401 Poliklinika – 051/247-342

dr Dragomirka Šukara, specijalista ortodoncije, Svjetlana Grujić, stomatološka sestra, ambulanta 402 Poliklinika

dr Marina Bektašević, specijalista ortodoncije, Mirjana Berić, stomatološka sestra, ambulanta 402 Poliklinika

dr Ognjen Antešević, specijalista ortodoncije, Irijana Panić, stomatološka sestra, ambulanta 425 Poliklinika

dr Dejan Đukić, specijalista ortodoncije, Zorica Burgić, stomatološka sestra, ambulanta 425 Poliklinika

dr Jana Ilić, specijalista ortodoncije, Maja Prerad, stomatološka sestra, ambulanta 426 Poliklinika

dr Željka Trošelj Horvat, specijalista ortodoncije, Irijana Panić, stomatološka sestra, ambulanta 426 Poliklinika

dr Sanja Maksimović, specijalista ortodoncije, Jagoda Ninković, stomatološka sestra, ambulanta 425D Poliklinika

Amb.403 dr Vlado Vukajović,doktor stomatologije i Milana Risojević, stomatološka sestra

Amb.404: dr Neda Nikolić, doktor stomatologije i Sanda Šutilović, stomatološka sestra

Amb.405: dr Ružica Savić, doktor stomatologije i Ljiljana Kovačević, stomatološka sestra

Amb.406: Dr Zorica Živak Topalović, doktor stomatologije i Sunčica Šikanjić, stomatološka sestra.

dr Marija Ostojić, doktor stomatologije, Mihajlo Grgić, stomatološki tehničar, OŠ „Branko Radičević“, – 066/583-652

dr Nikolina Damjanović, doktor stomatologije, Bojan Tatić, stomatološki tehničar, OŠ „Desanka Maksimović“ – 066/583-657

dr Bojana Đukić, doktor stomatologije, Marina Tamamović, stomatološka sestra, OŠ „Borisav Stanković“ – 066/583-658

dr Neda Nikolić, doktor stomatologije, Sanda Šutilović, stomatološka sestra,OŠ „Sveti Sava“ – 066/583-655

dr Jelena Malušić, doktor stomatologije, Milanka Udovčić, stomatološka sestra, OŠ „ Jova J. Zmaj“ – 066/583-654

dr Tatjana Davidović,doktor stomatologije

dr Živana Đukić, doktor stomatologije

Nadzorni tehničar zubotehničkog laboratorija: Dejan Ožegović, zubni tehničar, e-mail: stomatologijazt@domzdravljabanjaluka.com

dr Vesna Bulajić, spec.dj. i prev.stomatologije

dr Slađana Cvišić, spec.dj. i prev.stomatologije

dr Jelena Klepić, doktor stomatologije

Tamara Tešanović, stomatološka sestra

Kontakt: 051/247-362