Ova služba obavlja sljedeće usluge:

  1. intervencije timova službe u hitnim medicinskim stanjima u službi i na terenu
  2. intervencije mobilnih timova (ljekar, dva tehničara, vozač) po pozivu građana u hitnim medicinskim stanjima ili kao podrška timovima porodične medicine
  3. male hirurške intervencije
  4. sanitetskoo obezbjeđenje javnih skupova i manifestacija
  5. edukaciju medicinskog osoblja i nemedicinskog osoblja zaposlenog u drugim hitnim službama (kroz rad edukativnog centra)
  6. edukaciju nemedicinskog osoblja, a čiji opis poslova pretpostavlja mogućnost potrebe pružanja prve pomoći (kroz rad edukativnog centra).

Načelnica službe: Banjac dr Nada, spec. urgentne medicine

kontakt telefon: 051 230-631

Glavni tehničar: Ninić Zoran, medicinski tehničar

kontakt telefon: 051 230-630