Apoteka provodi postupak planiranja, nabavke, skladištenja i distribucija lijekova, sanitetskog materijala, radioloških filmova, reagenasa i drugog materijala neophodnog za normalno funkcionisanje svih medicinskih službi ustanove.

Šef apoteke: Seizović Nedeljka, magistar farmacije

kontakt telefon: 051 247-364