ITLS (International Trauma Life Support) je neprofitna globalna organizacija posvećena prevenciji invaliditeta i smrti uzrokovane traumom.

Putem ogranaka – Chaptera koje osnivamo širom svijeta, ostvarujemo svoje ciljeve edukacijom svih učesnika uključenih u hitno zbrinjavanje povrijeđenih osoba.

ITLS se bavi edukacijom medicinskog ali i nemedicinskog kadra koji kroz svoje službe dolazi u dodir sa povrijeđenim osobama.

Rukovodstvo JZU Dom zdravlja Banja Luka na čelu sa direktoricom dr Nevenom Todorović je u saradnji sa Slovenskom vojskom i ITLS Slovenija, prije dvije godine, započela projekat implementacije ITLS edukacije – Edukacija naprednih tehnika zbrinjavanja politraumatizovanih pacijenta sa ciljem da se podigne nivo rada u ovom području. Tokom ove dve godine rukovodstvo je uložilo velike napore, sve svoje kapacitete i pružilo apsolutnu podršku svojim zaposlenim iz Službe hitne medicinske pomoći, ITLS instruktorima kako bi ova edukacija zaživjela u Bosni i Hercegovini.

JZU Dom zdravlja je u toku 2022.godine ispunio sve uslove krovne organizacije , aplicirao za ITLS licencu i započeo proces stvaranja ITLS Chapter Bosna i Hercegovina-Banja Luka. Proces licenciranja se nastavio kroz 2023.godinu, tokom koje su održavane edukacije u kontinuitetu.

JZU Dom zdravlja sa svojim ITLS instruktorima, 6.novembra ove godine na ITLS Kongresu, održanom u Hjustonu, u Sjedinjenim Američkim Državama proglašen nositeljem licence ITLS, čime je zvanično osnovan ITLS Chapter Bosna i Hercegovina- Banja Luka.

Kontakt

Email: itlscoordinatorbih@domzdravljabanjaluka.com

Telefon: +387 65 610 737

TERMINI ITLS EDUKACIJA U 2024. GODINI

  • 9-11. Februar
  • 15-17. Mart
  • 26-28. April
  • 31. Maj – 2. Jun
  • 13-15. Septembar
  • 18-20. Oktobar
  • 15-17. Novembar
  • 13-15. Decembar