Ambulanta Ordinirajući doktori Šifra tima Kontakt telefon
Ambulanta br.2 Ristić dr Anna

Rupar dr Verica

19569

19568

051/231-610
Ambulanta br.3 Karan dr Mirjana

Stokanović dr Anastasija

19570

19565

051/231-611
Ambulanta br.6 Roljić dr Janja

Milić dr Ljubinka

19561

19571

051/231-620
Ambulanta br.7 Jelovac dr Ljubica

Vižintin dr Jovanka

19567

19566

051/231-621
Ambulanta br.10 Jungić dr Sanja

Vuksan dr Tamara

19564

19574

051/231-630
Ambulanta br.11 Oplakan dr Gordana

Radukić dr Mira

19575

19562

051/231-631
Ambulanta br.12 Trifunović dr Svjetlana

Popović dr Sanda

19572

19563

051/231-632
  • Save Kovačevića
  • radno vrijeme od 7-20 h