Ambulanta Ordinirajući doktori Šifra tima Kontakt telefon
Ambulanta br.1 dr Svjetlana Simić 19100 051/434-330
Ambulanta br.2 dr Dragana Ćetković 19101 051/434-331
  • Od Zmijanja Rajka bb
  • laboratorija za hematološke analize i uzimanje uzoraka za biohemijske analize
  • radno vrijeme od 7-20 h