Obavlja sve usluge usklađene sa obavezama i zadacima timova porodične medicine.

Tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Sastav tima čine porodični doktor i dvije medicinske sestre. Tim obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu porodice i zajednice kroz organizovan zdravstveno-vaspitni rad, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i preduzimanje mjera na sprovođenju i suzbijanju zaraznih bolesti, otkrivanju i suzbijanju rizika nezaraznih bolesti, ranom otkrivanju bolesti i liječenju, odnosno upućivanju na složeniju dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju u odgovarajuće ustanove, sve u skladu sa Programom prevencije i kontrole nezaraznih bolesti.

Prevencijom i kontrolom nezaraznih bolesti obuhvaćeni su riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih, malignih bolesti i šećerne bolesti, kao i mjere i postupci za odvikavanje od pušenja, prevencije gojaznosti, te nedovoljne fizičke aktivnosti, a sve sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja građana.

Načelnica službe: Stanetić dr Kosana, specijalista porodične medicine

kontakt telefon: 247-306

Glavna sestra: Radulj Ivanka, viša medicinska sestra

kontakt telefon: 247-306

Objekti ambulanti porodične medicine po mjesnim zajednicama:

1. MZ Kočićev Vijenac

 • Duška Koščice bb
 • tel: 218-370
 • 4 ambulante porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

2. MZ Lazarevo

 • Ilije Garašanina 2
 • tel: 344-680, 344-681, 341-682, 344-683, 344-684
 • 5 ambulanti porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize i uzimanje uzoraka za biohemijske analize
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

3. MZ Lauš

 • Karađorđeva 159
 • tel: 288-810, 288-790
 • 5 ambulanti porodične medicine
 • laboratorija za uzimanje uzoraka za hematološke i biohemijske analize
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

4. MZ Nova Varoš

 • Dragiše Vasića 11
 • tel: 323-870, 323-871
 • 2 ambulante porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize i uzimanje uzoraka za biohemijske analize
 • pedijatrijske ambulante
 • Centar za vakcinaciju
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

5. MZ Obilićevo

 • Carice Milice 19
 • tel: 434-600, 434-601, 434-602, 434-603, 434-604, 434-605, 434-606
 • 6 ambulanti porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize i uzimanje uzoraka za biohemijske analize
 • radno vrijeme od 7-20 h.

 

6. MZ Petrićevac

 • Njegoševa 44
 • tel: 355-984, 356-066
 • 2 ambulante porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

7. MZ Rosulje

 • Trive Amelice 26
 • tel: 313-594
 • 2 ambulante porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

8. MZ Starčevica I

 • Jug Bogdana 66
 • tel: 433-730
 • 2 ambulante porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

9. MZ Starčevica II

 • Rajka Bosnića 21
 • tel: 435-940, 435-941, 435-955
 • 4 ambulante porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

10. MZ Paprikovac

 • Ranka Šipke 80 c
 • tel: 304-430
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

11. Studentski kampus

 • Bul. vojvode Petra Bojovića
 • tel: 328-520, 328-521
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

12. MZ Centar I

 • Vladike Platona 4
 • tel: 231-600, 231-610, 231-620, 231-630
 • 7 ambulanti porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize i uzimanje uzoraka za biohemijske analize
 • arhiva
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

13. MZ Centar II – Poliklinika

 • Zdrave Korde 4
 • tel: 247-345, 247-304, 247-305, 247-307, 247-331
 • 19 ambulanti porodične medicine (7 za rad specijalista porodične medicine sa registrovanim građanima i 12 za edukaciju specijalizanata porodične medicine)
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

14. MZ Vrbanja

 • Rade Radića 155
 • tel: 424-360
 • 2 ambulante porodične medicine
 • laboratorija za uzimanje uzoraka za hematološke i biohemijske analize
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

15. MZ Zalužani

 • Nikole Kostića bb
 • tel: 366-910
 • 4 ambulante porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

16. MZ Motike

 • Motike bb
 • tel: 275-141
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

17. MZ Šargovac

 • Srpski Milanovac 62
 • tel: 380-950
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

18. MZ Česma

 • Petra Velikog bb
 • tel: 470-646
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-20h.

 

19. MZ Srpske Toplice

 • Od Zmijanja Rajka bb
 • tel: 434-330, 434-331, 434-332
 • 2 ambulante porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize i uzimanje uzoraka za biohemijske analize
 • radno vrijeme od 7-20 h

 

20. MZ Karanovac

 • Karanovac bb
 • tel: 427-313
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

21. MZ Bočac

 • tel: 367-307
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

22. MZ Agino Selo

 • tel: 488-109
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

23. MZ Bronzani Majdan

 • tel: 271-110
 • 2 ambulante porodične medicine
 • laboratorija za uzimanje uzoraka za hematološke i biohemijske analize
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

24. MZ Borkovići

 • tel. 278-035
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

25. MZ Verići

 • tel: 399-278
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

26. MZ Goleši

 • tel: 276-029
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

27. MZ Dragočaj

 • tel: 392-299
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

28. MZ Kola

 • tel: 363-532
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

29. MZ Krupa na Vrbasu

 • tel: 424-360
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

30. MZ Mišin Han

 • tel: 397-115
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

31. MZ Piskavica

 • tel: 390-086
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

32. MZ Potkozarje

 • tel: 395-011
 • 2 ambulante porodične medicine
 • laboratorija za hematološke analize
 • radno vrijeme od 7-15 h

 

33. MZ Stričići

 • tel: 488-107
 • 1 ambulanta porodične medicine
 • radno vrijeme od 7-15 h