Ambulanta Ordinirajući doktori Šifra tima Kontakt telefon
Ambulanta br.1 Trivić dr Stamenka

Kežić dr Zdravka

19591

19593

051/424-360
Ambulanta br.2 Stojanović dr Boro

Tepić dr Nevenka

19594

19592

051/424-190
  • Rade Radića 155
  • laboratorija za uzimanje uzoraka za hematološke i biohemijske analize
  • radno vrijeme od 7-20:30 h