Kako bismo što brže proveli preglede, dijagnostiku i liječenje djece sa simptomima akutnih respiratornih infekcija i/ili sumnjom na infekciju korona virusom u JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci obezbijedili smo odvojen prostor za preglede djece predškolskog i školskog uzrasta. Naručivanje na pregled u ARI/COVID ambulanti za učenike/djecu je obavezno. Postupak rada u ovoj ambulanti je sljedeći:

  1. U ARI/COVID AMBULANTI ZA UČENIKE/DJECU se pružaju zdravstvene usluge pacijentima školskog uzrasta radnim danima u periodu od 07-20 časova sumnjivim i/ili potvrđenim na COVID 19 infekciju, uz pauze u terminima 11.00-11.30 i 15.30-16.00, a koji su predviđeni za dezinfekciju prostora. Ambulanta se nalazi u prostoru Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije – bočni ulaz koje je obilježen natpisom ARI AMBULANTA ZA UČENIKE. Nakon 20 časova pacijente preuzima Služba hitne medicinske pomoći.
  2. U ARI ambulanti OBAVEZNO je naručivanje pacijenata na brojeve telefona 051/247-347, 066 112 180. Postupak naručivanja pregleda za ove grupe pacijenata je OBAVEZAN iz razloga obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti za pacijenta zbog aktuelne epidemiološke situacije, izbjegavanja gužvi i dužeg zadržavanja ispred ARI amb. i povećanja stepena efikasnosti rada.
  3. Klinički kriteriji za javljanje pacijenta u ARI ambulantu su: povišena tjelesna temperatura, kašalj, dispneja, kratkoća daha, opšta slabost, glavobolja, nagli gubitak mirisa ili ukusa ili promjena ukusa, rjeđe digestivni simptomi mučnina, povraćanje, proliv.
  4. Pacijent koji dolazi na pregled u ARI ambulantu i jedan roditelj u pratnji, potpisuje trijažni upitnik i medicinska sestra im mjeri temperaturu beskontaktnim toplomjerom. Doktor uzima anamnezu, obavlja klinički pregled i mjeri saturaciju krvi kisikom pomoću pulsnog oksimetra. Ukoliko doktor postavi sumnju na COVID – 19 infekciju preporuka je po procjeni uraditi laboratorijsku dijagnostiku, RTG pluća i srca i testiranje na SARS-Cov-2.
  5. Osobe sumnjive na COVID -19 infekciju testiraju se u skladu sa definicijom slučaja po preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
  6. Učenici koji imaju već potvrđenu SARS-Cov-2 infekciju ili koji se nalaze u kućnom karantinu po osnovu sumnje na oboljenje ili da su bili u kontaktu sa pozitivnim licem na SARS-Cov-2 u slučaju pojave respiratornih simptoma ili povišene tjelesne temperature, mogu dobiti potrebne zdravstvene usluge u ARI AMBULANTI ZA UČENIKE/DJECU u zakazano vrijeme. Zdravstvene usluge obuhvataju klinički pregled doktora, mjerenje tjelesne temperature, pulsnu oksimetriju, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku. Ukoliko doktor  procijeni da je potrebna konsultacija infektologa pacijenta će uputiti u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
  7. Asimptomatski slučajevi, potvrđeni na COVID – 19 infekciju kao i blagi slučajevi (sa simptomima kao prehlada) ostaju u kućnoj izolaciji. Nadzor nad zdravstvenim stanjem ovih pacijenata, u skladu sa preporukama IZZZ, obavlja porodični doktor kao i suportivno/simptomatsko liječenje i savjetovanje, a za djecu predškolskog uzrasta pedijatar.