Obavještavamo pacijente registrovane u timovima porodične medicine na lokalitetu Lauš da zbog kvara na telekomunikacionim linijama ne rade telefoni u ambulantama na navedenom lokalitetu.

Preduzete su sve aktivnosti da se kvar što prije otkloni.