Izolacija je mjera ograničavanja kretanja zdravih lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim od zaraznih bolesti tokom perioda maksimalne inkubacije za tu bolest, računajući od dana posljednjeg kontakta sa oboljelim, sa ciljem da se spriječi širenje zaraznih bolesti.

U slučaju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja koje on izaziva COVID-19, inkubacioni period iznosi 14 dana od posljednjeg kontakta sa oboljelim, te se kroz taj period zdravom kontaktu nalaže kućna izolacija. To podrazumijeva da je kontakt osoba u kućnim uslovima, ne izlazi van, nema kontakte sa drugim licima, osim sa ukućanima sa kojima živi. Zabranjene su posjete drugih lica. Ostali ukućani nemaju zabranu kretanja i nastavljaju sa uobičajenim aktivnostima (posao, škola). Ukoliko je moguće odvojiti starije osobe od kontakta sa licem u kućnoj izolacij.

U domaćinstvu je potrebno provoditi higijenske mjere u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti:

  • Ruke treba često prati, toplom vodom i sapunom i to u trajanju od najmanje 20 sekundi. Koristiti uobičajena sredstva za higijenu ruku, a nakon pranja ruke se mogu dezinfikovati. Preporuka je da se koristi 70% alkohol.
  • Što se tiče radnih površina u stanu, nakon redovnih mjera čiščenja i pranja koristiti hlorne preparate na površinama koje su otporne na izbjeljivanje, a na ostalim površinama alkoholne dezinficijense. Koristiti različit pribor za radne površine, za podne površine, za sanitarije.
  • Redovno provjetravati sve prostorije.
  • Odvojiti pribor za ličnu higijenu za svakog ukućanina posebno (koristiti poseban peškir za ličnu higijenu, koristiti posebnu čašu za napitke, poseban pribor za jelo- tanjir i escajg).
  • Preporuka je da se koriste papirnati ručnici ili maramice u slučaju kihanja i kašljanja, odmah po korišćenju maramicu baciti u smeće.
  • Članovi porodice bi trebalo da borave u drugoj sobi, ali ako ne postoje uslovi za to, onda od oboljelog treba da budu udaljeni najmanje jedan metar, i da spavaju u odvojenim krevetima.

U slučaju pojave povišene temperature, kašlja, otežanog disanja potrebno je staviti masku na lice, radi dodatne zaštite ukućana i zdravstvenih radnika i pozvati Higijensko-epidemiološku službu na telefon 051/247-368 od 07-15h ili 065/965-191 od 15-07h i u dane vikenda.

 

Higijensko-epidemiološka služba, Dom zdravlja Banja Luka