Zbog pandemije COVID-19 vakcinacija za učenike rođene u periodu od 01.09.2005. do 01.09.2006. godine, tj. učenika koji polaze u IX razred osnovne škole školske 2020/2021 započela je 20.07.2020. godine.

U narednom periodu, roditelji i učenici će biti pozivani od strane timova porodične medicine kod kojih su registrovani, u terminu kada nema drugih lica u ambulanti, kako bi izbjegli potencijalno izlaganje djece Sars-Cov-2 virusu. U matičnim ambulantama porodične medicine će se obavljati pregledi, te će nakon obavljenog pregleda učenici biti upućeni na redovnu vakcinaciju u Centar za vakcinaciju JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci.

Preporučene epidemiološke mjere se provode prema svakom učeniku koji dolazi u ambulantu porodične medicine na pregled. Po obavljenom pregledu, nalaz i mišljenje koje izdaje doktor porodične medicine vrijedi 24 časa, te je potrebno da u tom vremenskom periodu učenik bude vakcinisan u Centru za vakcinaciju.

Cilj i ove vakcinacije je povećanje obuhvata vakcinisane djece kroz sistematsku imunizaciju. Posebno napominjemo da je redovna vakcinacija značajna i u vrijeme pandemije izazvane Sars-Cov-2 virusom kako bi izbjegli druge potencijalne epidemije koje se mogu prevenirati redovnom sistematskom vakcinacijom.

Molimo roditelje da se odazovu našem pozivu i dovedu svoju djecu na vakcinaciju.

Raspored vakcinacije:

20.07.             –  Paprikovac, Piskavica, Bočac /Agino Selo

20.07.-21.07.-  Potkozarje, Česma/Motike, Dragočaj

20.07.-22.07.- Krupa na Vrbasu, Kola/Stričići, Karanovac, Borkovići/Goleši, Mišin Han/Verići

20.07.-23.07.-  Šargovac

20.07.-24.07.-  Bronzani Majdan

21.07.-23.07.-  Rosulje

23.07.-24.07.-  Starčevica 1

24.07.-27.07.-  Srpske Toplice

27.07.-31.07.-  Edukativni centar Poliklinika

31.07.-04.08.-  Petrićevac, Zalužani

04.08.-06.08.-  Lauš

05.08.-10.08.-  Starčevica 2

10.08.-12.08.-  Platon

12.08.-14.08.-  Kočićev Vijenac

14.08.-18.08.-  Lazarevo, Vrbanja

18.08.-20.08.-  Nova Varoš

19.08.-20.08.-  Obilićevo

JZU Dom Zdravlja Banja Luka