U skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije, JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci prilagođava i svoj rad u narednom periodu sa 50 posto kapaciteta. Svi dalji koraci će biti usaglašeni sa kolegama iz Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske.

U protekla dva mjeseca naše službe su zbrinjavale akutna i urgentna stanja, brinule o mentalnom zdravlju građana, obavljale savjetovalište i vakcinaciju za djecu, a od danas 11.05.2020. godine našim pacijentima su dostupne i sljedeće usluge:

  • Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – za potrebe naših pacijenta otvorena je laboratorijua u Ulici Vladike Platona. Radno vrijeme laboratorije je od 07:00 do 14:00 časova, svim radnim danima.
  • Specijalističke ambulante iz ginekologije – pored redovnog pregleda trudnica započećemo pozivanje i preglede pacijentica sa drugom neodložnom simptomatologijom. Pacijentice koje su redovno naručene na preglede kod određenog ginekologa dolaziće na pregled u smjenu i u terminu kada su naručene, a pacijentice koje nisu mogle doći na pregled zbog trenutne epidemiološke situacije će nakon naručivanja putem telefona biti pregledane kod ginekologa koji u tom periodu imaju slobodne termine za pregled. Radno vrijeme Specijalističkih ambulanti iz ginekologije biće od 07:00 do 19:00 časova, svakim radnim danom.
  • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – pored stomatološke ambulante u OŠ „Ivo Andrić“, stomatološke usluge najmlađim pacijentima pružaće i ambulante u OŠ „Branko Radičević“ i OŠ „Sveti Sava“.

Pored djece koja su do sada koristila stomatološke usluge u OŠ “Ivo Andrić“, u ovoj školi usluge mogu dobiti i djeca iz OŠ „Georgi S. Rakovski“, OŠ „Jovan J. Zmaj“, OŠ „Borisav Stanković“ i OŠ „Desanka Maksimović“. Broj telefona za naručivanje na stomatološke preglede je 066/583-653, a radno vrijeme ambulate je od 07:00 do 19:00 časova.

U OŠ „Branko Radičević“, pored djece koja su do sada koristila stomatološke usluge, iste mogu dobiti i djeca koja pripadaju stomatološkim ambulantama u OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Branko Ćopić“. Broj telefona za naručivanje na stomatološke preglede je 066/583-652, a radno vrijeme ambulante je od 07:30 do 14:00 časova.

Djeca registrovana u stomatološkoj ambulanti OŠ „Sveti Sava“ na preglede naručuju putem telefona 066/583-655, a radno vrijeme ambulante je od 07:30 do 14:00 časova, svakim radnim danom.

Potrebno je da se svi pacijenti kojima je potreban pregled stomatologa naručuju na isti putem brojeva telefona koji su istaknuti na tim ambulantama, kao i na web sajtu naše ustanove.

Na lokalitetu Poliklinike vršiće se trijaža pacijenata na samom ulazu u objekat, te će se nakon trijaže pacijenti upućivati na pregled u stomatološke ordinacije, u zavisnosti od stepena hitnoće pregleda. Pacijentima, za pregled, je potrebno da se naručuju na isti, čime ćemo osigurati manje zadržavanje u čekaonicama, a time i manje gužve. Brojevi telefona za naručivanje pacijenata na preglede u stomatološkim ambulantama su sljedeći: 051/247-362, 051/247-342, 051/247-341, 051/247-334 i 065/697-537.

Pregledi i pružanje usluga pacijentima u specijalističkim ambulantama za ortodonciju vršiće se na način da će medicinsko osoblje pozivati i naručivati pacijente i zakazivati im termine za usluge.

  • Specijalističke pedijatrijske ambulante – radiće u ustaljenom režimu rada, odnosno u dvije smjene, svakim radnim danom.

Savjetovalište za djecu radi na uobičajen način tako što roditelji naručuju djecu na sistematske preglede, kao i na redovne vakcinacije. U Centru za vakcinacije sačinjeni su spiskovi djece koja, zbog novonastale epidemiološke situacije, nisu uspjela da dobiju vakcine, te će se od danas 11.05.2020. godine isti i pozivati.

U narednih nekoliko dana napravićemo plan pozivanja djece za sistematske preglede za upis u školu sa kojim bi započeli 18.05.2020. godine.

Napominjemo da će se ispred svakog objekta naše Ustanove pacijentima kojima je potrebna usluga uzimati epidemiološke anamneze od strane medicinskog osoblja, mjeriće im se tjelesna temperatura, te je obavezno da pacijenti nose zaštitnu opremu, tj zaštitne maske i rukavice, a sve u svrhu sprečavanja širenja virusa korone.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka