Grad Banja Luka i JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci započeli su jedinstveni projekat pod sloganom „Za tvoje dobro“, 6. oktobra ove godine, koji obuhvata realizaciju besplatnih preventivnih pregleda na cijeloj teritoriji Banje Luke. Cilj ovog Projekta je prevencija i rano otkrivanje bolesti, sa posebnim osvrtom na maligna oboljenja.

Do sada je pregledano stanovništvo u šest mjesnih zajednica na teritoriji grada Banja Luka, a pregledi se, zbog velikog interesovanja građana, odvijaju i idući vikend u ambulanti porodične medicine Dragočaj.

Od svih pregledanih građana, ne uključujući stanovnike mjesne zajednice Dragočaj gdje pregledi još traju, kod njih 36 nalazi su bili iznad referentnih graničnih vrijednosti i zahtijevaju dalju dijagnostičku obradu. Odstupanja od referentnih vrijednosti iskazala su se u:

  • 3 nalaza Prostata specifičnog antigena – PSA,
  • 5 nalaza mamografije (nalazi su kategorizovani sa BI RADS 4),
  • 8 nalaza stolica na okultno krvarenje (hemokult test),
  • 20 Papanikolau  testova.

Za narednu godinu, za ovu akciju, koju provode Grad Banja Luka i Dom zdravlja već je pripremljen plan pregleda. Grad Banja Luka je gradskim budžetom planirao značajna sredstva za nastavak ovog projekta i ovo je najveće izdvajanje za preventivne, zdravstvene preglede na nivou cijele BiH, a akcija će biti nastavljena i u narednom periodu.

 

JZU Dom Zdravlja Banja Luka