Ambulanta Ordinirajući doktori Šifra tima Kontakt telefon
Ambulanta br.1 Blagojević dr Dragana

Kovačević Ciganović dr Sanja

19621

19621

 051/275-141
  • Motike bb
  • radno vrijeme jedne sedmice od 7-14:30 h (utorak, četvrtak)
  • radno vrijeme druge sedmice od 13-20:30 h (utorak, četvrtak)