Ambulanta Ordinirajući doktori Šifra tima Kontakt telefon
Ambulanta br.1 Gužvić dr Aleksandra 19606 051/ 276 -029
  • Goleši bb
  • radno vrijeme od 7-14:30 h