Gradonačelnik Grada Banja Luka i Menadžment Doma zdravlja Banja Luka su nakon detaljne analize opravdanosti rada ambulanti porodične medicine donijeli odluku da se zaključno sa 31.12.2017.godine zatvore ambulante porodične medicine u MZ Ada i MZ Kuljani zbog nedovoljnog broja registrovanih građana, a koje rade u zakupljenim prostorima. S tim u vezi obavještavamo Vas o slijedećem:

1. Tim porodične medicine iz MZ Kuljani će se preseliti u ambulantu porodične medicine u MZ Zalužanima gdje će nastaviti pružati usluge porodične medicine građanima MZ Kuljani.Svojim prostornim i kadrovskim kapacitetim ambulanta može preuzeti brigu o pacijentima iz MZ Kuljani.

2. Građanima porodične medicine iz MZ Ada usluge će se pružati u ambulanti porodične medicine u MZ Vrbanja.Građani se mogu preregistrovati u tim porodične medicine u MZ Vrbanji po sopstvenom izboru.

3. Ambulanta porodične medicine u MZ Česma od 01.01.2018.godine radiće tri dana sedmično ponedeljkom,srijedom i petkom, a ambulanta porodične medicine u MZ Motike radiće dva dana sedmično utorkom i četvrtkom.

MENADŽMENT USTANOVE