Za vrijeme  prvomajskih praznika u Domu zdravlja Banja Luka radiće se po sljedećem rasporedu:

–   Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici, u dvije smjene od 7-20 časova.

–    Stomatologija – dežuraće jedan stomatolog u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći od 0-24 časa,

–    Specijalističke pedijatrijske ambulante –  od 7-20 časova u ambulantama na Poliklinici,

–    Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – od 0-24 časa  (na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći),

–    Služba hitne medicinske pomoći- od 0-24 časa.