Menadžment JZU Dom zdravlja, Banja Luka:

  • Direktorica Doma zdravlja Banja Luka

  • Pomoćnica direktorice za medicinske poslove

  • Pomoćnik direktorice za upravljanje sistemom kvaliteta menadžmenta

  • Pomoćnica direktorice za ekonomske poslove

  • Pomoćnica direktorice za pravne poslove

  • Pomoćnica direktorice za nemedicinske poslove

  • Sekretar Ustanove

  • Stručni saradnik za odnose sa javnošću

  • Upravni odbor JZU Dom zdravlja,Banja Luka