Vezano za saopštenje nekih medija da menadžment Ustanove planira zatvarati pojedine ambulante na području Grada, korisnike naših usluga obavještavamo o sljedećem:
1.Menadžment ne planira zatvaranje ambulante na Petrićevcu, jer je u ovoj ambulanti registrovano 6.428 građana, kod četiri tima porodične medicine, koji po broju registrovanih građana ispunjavaju standarde i normative Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
2. Menadžment, zbog malog broja registrovanih građana, razmatra mogućnost zatvaranja ambulanti u Česmi- Adi (879), Paprikovcu (1.011), Kuljanima (1.055) i Motikama (494 registrovanih građana).
3. Menadžment još jednom poziva građane da se, u roku ne dužem od mjesec dana, registruju u timove porodične medicine na ovim lokacijama, te upozorava na mogućnost zatvaranja ambulanti ukoliko proces doregistracije ne bude zadovoljavajući.