Domu zdravlja u Banjoj Luci će u četvrtak 23.11.2017. godine u 14.50 časova u objektu Poliklinike biti uručena nemedicinska i medicinska oprema za pružanje unapređenih usluga zdravstvene njege u zajednici, kao i putničko vozilo Škoda Fabia, kroz Projekat „Jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, koji provodi konzorcij u sastavu Fondacija Fami i Univerzitetska bolnica u Ženevi uz podršku Vlade Švajcarske, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republlike Srpske.