Dana 21.09.2017.godine obavljeno je vanjsko ocjenjivanje Centra za mentalno zdravlje prema...

Povodom medijskih navoda da je Služba hitne pomoći naplatila medicinske usluge radnicma...

Vezano za saopštenje nekih medija da menadžment Ustanove planira zatvarati pojedine ambulante na...

Na dan republičkog praznika  9. maja...