• Nabavka usluga servisiranja i popravke hematoloških analizatora "Mythic 18 Orphee".pdf

 • Nabavka usluga preventivnog i korektivnog servisiranja (popravki) biohemijskih analizatora "Cobas Integra 400+ISE".pdf

 • Pregovarački servis mythic.pdf

 • Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za hematološki brojač.pdf

 • Nabavka medicinskih sredstava za stomatologiju.pdf

 • Nabavka sanitetske vate.pdf

 • Nabavka skalpel nožića.pdf

 • Obrazac za cijenu ponude za nabavku skalpelnožića.pdf

 • Nabavka skalpel nožića.pdf

 • Nabavka lijekova sa osnovne i dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine, podjeljeno u 25 lotova.pdf

 • Nabavka dizel goriva EURO 5.pdf

 • Nabavka lijekova sa osnovne i dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine, podjeljeno u 26 lotova.pdf

 • Nabavka usluga servisiranja i popravke EKG aparata.pdf

 • Nabavka medicinskih sredstava (medicinskog potrošnog materijala,laboratorijskog potrošnog materijala i sanitetskog potrošnog materijala) podjeljeno u pet lotova.doc

 • Nabavka test traka za mjerenje šećera u krvi.pdf

 • Nabavka test traka za mjerenje šećera u krvi.pdf

 • Nabavka usluga servisiranja i održavanja, te pripreme za verifikaciju i verifikacije vaga za mjerenje mase.pdf

 • Nabavka lijekova sa Osnovne i dodatne liste lijekova i medicinskih sredstava (medicinskog potrošnog – laboratorijskog) materijala, podjeljeno u 15 lotova.pdf

 • Produženje roka za dostavljanje ponude za nabavku lijeka Haloperidol amp. 50 mg/ml.pdf

 • Nabavka medicinskih sredstava (test rukavice za određivanje T-troponina i D-dimera i pipete) podjeljeno u dva lota.pdf

 • Produženje roka za dostavljanje ponude za nabavku medicinskih sredstava (test trakica za određivanje T troponina i D-dimera i pipeta), podjeljeno u dva lota, u pregovaračkom postupku broj 01-3860 od 21. 10. 2016. godine.docx

 • Nabavka medicinskog potrošnog materijala (inzulinske igle, pipete za sedimentaciju, laringealne maske, čašice za urin) podjeljeno u četiri lota.pdf

 • Nabavka medicinskog potrošnog materijala (inzulinske igle, pipete za sedimentaciju, laringealne maske, čašice za urin) reagenasa i potrošnog materijala za aparat Fibrintimer BFT II, test traka za određivanje šećera u krvi, podjeljeno u devet lotova.pdf

 • Nabavka stomatološkog materijala i instrumenata za fiksne ortodonske aparate, podjeljeno u dva lota.pdf

 • Nabavka dijagnostičkog materijala (alergena za Prick test i PPD), podjeljeno u dva lota.pdf

 • Nabavka aplikativnog softvera za Sluzbu hitne medicinske pomoci sa usluagama iznajmljivanja i odrzavanja istog.pdf

 • Nabavka usluga servisiranja i odrzavanja mjeraca krvnog pritiska(tlakomjera).pdf

 • Nabavka lijekova sa osnovne liste i dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodicne medicine, podjeljeno u 30 lotova.pdf

 • Nabavka dizel goriva euro 5.pdf

 • Nabavka Aplikativnog softvera bez naknade s uslugom iznajmljivanja i odrzavanja softvera u Ambulantama za specijalisticke konsultacije iz pedijatrije i ginekologije.pdf

 • Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova i Dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodicne medicine, podjeljeno u 20 lotova.zip

 • Nabavka tonera i ribona za stampace, fotokopir i faks aparate.zip

 • Nabavka medicinskog potrosnog materijala podjeljeno u devet lotova.zip

 • Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova i Dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodicne medicine, podjeljeno u 33 lota.zip

 • Nabavka usluga izrade metalokeramickih nadoknada.zip

 • Nabavka usluga odrzavanja aplikativnog softvera za timove porodicne medicine Web-medic.zip

 • Nabavka tonera i ribona za stampace, fotokopir i faks aparate.zip

 • Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova i Dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodicne medicine, podjeljeno u 33 lota.zip

 • Nabavka usluga servisiranja i popravki EKG aparata (Cardiotouch Bionet, Nihon Kohden, Esaote i Mortara Instrument).zip

 • Nabavka medicinskih sredstava, hemikalija i biocida (dezinfekciona sredstva) podjeljeno u cetiri lota.rar

 • nabavke usluga servisiranja i popravki EKG aparata (Cardiotouch Bionet, Nihon Kohden, Esaote i Mortara Instrument).zip