• Poziv za dostavljanje ponude Aneks II dio B - alarmni sistemi.pdf

 • POZIV ZA PONUDU.pdf

 • POZIV-KONTROLA ZRACENJA.pdf

 • POZIV-PRETH.I PERIODICNI PREGLEDI.pdf

 • POZIV ZA PONUDU -AKREDITACIJA.pdf

 • POZIV ZA PONUDU STRUCNO USAVRSAVANJE.pdf

 • POZIV ZA HEPATITIS B.pdf

 • POZIV ZA PONUDU-ADVOKATSKE USLUGE.pdf

 • POZIV ZA PONUDU-HOTELSKI SMJESTAJ 2016..pdf

 • POZIV ZA PONUDU ZA SERTIFIKACIJU.pdf

 • PRODUZENJE ROKA ZA CERTIFIKACIJU STOMATOLOGIJE.pdf

 • POZ.PREG.RACUNARI-SOFTVER WEB MEDIC.pdf

 • POJASNJENJE TENDERSKE-CERTIFIKACIJA.pdf

 • POZIV ZA PONUDU-RTG APARAT SKOPIJA.pdf

 • POZIV za dost ponuda-TL dozimetri.pdf

 • POZIV-Prethodni i periodicni pregledi.pdf

 • poziv-mikrobioloske-analize.pdf

 • poziv-aneks-ii-dio-b-alarmni-sistemi.pdf

 • poz-za-preg0v-haloperidol-i.pdf

 • poziv-za-ponudu-advokatske-usluge.pdf

 • poziv-za-dost-ponuda-hepatitis-b.pdf

 • poziv-za-ponudu-strucno-usavrsavanje-u-2017.pdf

 • Nabavka usluga testiranja radnika na marker virus hepatitis "B" i "C".pdf

 • Nabavka usluga izrade skeleta za parcijalne skeletirane proteze.pdf

 • POZIV-metalokeramicke nadoknade 2017 drugi put.pdf

 • Nabavka usluga pripreme za verifikaciju i verifikacije (bazdarenje) mjeraca krvnog pritiska (tlakomjera).rar

 • Nabavka usluga prethodnih i periodicnih ljekarskih pregleda radniaka (na radnim mjestima sa povecanim rizikom rada).zip

 • Usluga ocitanja TL dozimetara za tijelo (personalna dozimetrijska kontrola lica izlozenih jonizirajucem zracenju).zip

 • Nabavka usluge izrade za parcijalne skeletirane proteze.pdf

 • Nabavka usluga kontrole kvaliteta izvora jonizujuceg zracenja dijagnostickih RTG aparata i mamografa.rar

 • Nabavka usluga zubotehnickog laboratorija.rar