• Odluka o poništenju - usluga zbrinjavanja hemijskog i amalgamskog otpada.docx

 • ZBRINJ.HEM.I AMALG.OTPADA.pdf

 • SRED. ZA STOMATOLOGIJU 10 LOTOVA.pdf

 • ODL. PONISTENJE -NISKOMOLEKULARNI HEPARIN.pdf

 • ODL.O PON.NAFTA I NAFTNI DERIVATI.pdf

 • ODL.PONISTENJE KLIMA UREÐAJI.pdf

 • ODL.O PONISTENJU-LOZ ULJE.pdf

 • ODL. PONISTENJE -SKALPEL NOZICI.pdf

 • ODL.PONISTENJE LIJEKOVI 25 LOTOVA 2016.pdf

 • ODL.PONISTENJE . MED.SRED.LOT 4. 2016docx.pdf

 • ODL PONISTENJE SERVIS EKG APARATA.pdf

 • ODL.PONISTENJE -MATERIJAL ZA CISCENJE.pdf

 • ODL.O PONISTENJU I IZBORU- LIJEKOVI LOT 12oc.pdf

 • odl-ponistenje-klima-uredaji.pdf

 • odl-ponistenje-med-potr-lot-4.pdf

 • odl-ponistenje-stomat-mat-i-instrumenti.pdf

 • odl-ponistenje-servis-tlakomjera.pdf

 • ODL. PONISTENJE -iozrada skeletne proteze.pdf

 • ODL.PONISTENJE PREG. LIJEKOVI 33 lota 2017docx.pdf

 • Odluka o ponistenju usluga servisiranja i popravke EKG aparata (Cardiotouch Bionet, Nihon Kohden, Esaote, Mortara-instrument).pdf

 • Odluka o ponistenju postupka nabavke usluga servisiranja i popravke EKG aparata (Cardiotouch Bionet, Nihon Kohden, Esaote, Mortara-instrument)..pdf

 • ODLUKU O PONISTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE nabavke zidnih i rucnih tlakomjera (mjeraca krvnog pritiska).pdf

 • Nabavke tonera i ribona za stampace, fotokopir i faks aparate.pdf

 • ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za nabavku medicinskih sredstava za stomatologiju podjeljenih u sedam lotova (za lot 7).pdf

 • Odluka o poništenju za nabavku zaštitnih maski i filtera "A".pdf