Skupština Grada Banja Luka je na 9. sjednici održanoj 05. i 06.04.2017. godine usvojila  Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu.

U 2016. godini ostvaren je dobitak u visini od 531.624KM, čime se nastavlja trend pozitvnog poslovanja, jer je ovo četvrta godina uzastopno kako Ustanova ostvaruje pozitivan rezultat.

U toku godine pruženo je 4.219.959 usluga, što je za 7,58% više nego u 2015. godini.

Otvoren je novi objekat ambulante porodične medicine u Borkovićima, a započela je i izgradnja nove ambulante u Donjim Kolima. Saniran je i adaptiran objekat u Dolcu u kojem je smješten dio Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, a  koji je oštećen za vrijeme   poplava 2014. godine. Apoteka Doma zdravlja je preseljena u sanirane i adaptirane prostorije suturena Poliklinike, sanirane su  prostorije Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, proširena je i adaptirana Centralna laboratorija, kao i Odjeljenje radiološke i ultrazvučne dijagnostike. U okviru Projekta energetske efikasnosti započela je rekonstrukcija objekta Poliklinika,

Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku dobilo je tri nova biohemijska analizatora, a za terenski rad timova Higijensko-epidemiološke  službe nabavljeno je novo vozilo.

Specijalističko usavršavanje završila su četiri doktora medicine, jedan diplomirani psiholog i dva doktora stomatologije.

Iz godine u godinu, kontinuirano se radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, a rezultat tog rada su akreditacija 67 timova porodične medicine, akreditacija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i sertifikacija Ustanove. I u izvještajnoj godini nastavljeno je sa ovim aktivnostima, te je  Služba za stomatološku zdravstvernu zaštitu za kvalitet rada dobila  certifikat ISO 9001:2008 i  jedina je stomatološka služba na primarnom nivou koja je certfikovana po ovom standardu. Uveden je laboratorijski informacioni sistem, čime je uspostavljena direktna komunikacija između laboratorije i timova porodične medicine. Potvrda dobrog rada na podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite je i najviša ocjena koju je prema anketi Fonda zdravstvenog osiguranja RS naša Ustanova dobila za kvalitet pruženih usluga, uslove u kojima se pacijenti liječe, kao i za odnos medicinskog osoblja.
Ustanova će i u 2017. godini kontinuirano raditi na obezbjeđivanju dostupnosti zdravstvenih usluga svojim sugrađanima. Programom rada za 2017, godinu planirano je opremanje i otvaranje ambulante u Donjim Kolima, te završetak rekonstrukcije objekta Poliklinika. Takođe je planirana i reakreditacija timova porodične medicine i Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, a nastaviće se i dalje školovanje doktora medicine putem specijalizacija.