Vezano za saopštenje nekih medija da menadžment Ustanove planira zatvarati pojedine ambulante na području Grada, korisnike naših usluga obavještavamo o sljedećem: 1.Menadžment ne planira zatvaranje ambulante na Petrićevcu, jer je u ovoj ambulanti registrovano 6.428 građana, kod... Pročitaj više

Na dan republičkog praznika  9. maja radiće se po sljedećem rasporedu: –    Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici... Pročitaj više

Za vrijeme  prvomajskih praznika u Domu zdravlja Banja Luka radiće se po sljedećem rasporedu: –   Služba porodične... Pročitaj više

Skupština Grada Banja Luka je na 9. sjednici održanoj 05. i 06.04.2017. godine usvojila  Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu. U 2016. godini ostvaren je dobitak u visini od 531.624KM, čime se nastavlja trend... Pročitaj više