(preventivna, dječija i opšta stomatologija i stomatološka laboratorija)

U Skladu sa Strategijom primarne zdravstvene zaštite služba:

  1. pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu prvenstveno dječijoj populaciji kroz organizovani preventivni rad po školama
  2. pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu djeci i licima sa problemima u mentalnom zdravlju (u saradnji sa Kliničkim centrom)
  3. pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu u skladu sa mjerama i postupcima oralne hirurgije, protetike i ortodoncije.

Načelnik službe: Gvozden dr Zoran, spec. preventivne i dječije stomatologije

kontakt telefon: 051/247-318

Glavna sestra:  Lukajić Milkica, viša medicinska sestra

kontakt telefon: 051 247-317

Brojevi telefona stomatoloških ambulanti u osnovnim školama:

Osnovna škola “Branko Radičević” – 066/583-652
Osnovna škola “Ivo Andrić” – 066/583-653
Osnovna škola “Jova Jovanović Zmaj – 066/583-654
Osnovna škola “Sveti Sava” – 066/583-655
Osnovna škola “Georgi Stojkov Rakovski” – 066/583-656
Osnovna škola “Desanka Maksimović” – 066/583-657
Osnovna škola “Borisav Stanković” – 066/583-658
Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” – 065/369-915