(preventivna, dječija i opšta stomatologija i stomatološka laboratorija)

U Skladu sa Strategijom primarne zdravstvene zaštite služba:

  1. pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu prvenstveno dječijoj populaciji kroz organizovani preventivni rad po školama
  2. pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu djeci i licima sa problemima u mentalnom zdravlju (u saradnji sa Kliničkim centrom)
  3. pruža stomatološku zdravstvenu zaštitu u skladu sa mjerama i postupcima oralne hirurgije, protetike i ortodoncije.

Načelnik službe: Gvozden dr Zoran, spec. preventivne i dječije stomatologije

kontakt telefon: 247-373

Glavna sestra:  Lukajić Milkica, viša medicinska sestra

kontakt telefon: 247-317