A) Odjeljenje laboratorijske i biohemijske dijagnostike na I spratu Poliklinike obavlja – hematološku i biohemijsku analizu uzoraka, u cilju davanja podataka za dijagnostički postupak porodičnog doktora ili njegovih konsultanata.

B) Odjeljenje radiološke i ultrazvučne dijagnostike u prizemlju Poliklinike provodi sljedeće dijagnostičke procedure: – standardnu radiografiju koštano-zglobnog sistema – specijalnu radiografiju kostiju – tomografske snimke koštano-zglobnog sistema – ultrazvučne preglede abdomena, vrata i male karlice – radiografiju pluća i srca.

C) Specijalističke pedijatrijske ambulante u prizemlju Poliklinike: – provode kontrolu rasta i razvoja djece do jedne godine starosti kroz savjetovalište za dojenčad – obavljaju redovne sistematske preglede predškolske populacije – provode redovno vakcinisanje – vode brigu o zdravstvenom stanju djece predškolskog uzrasta – pružaju specijalističko-konsultativne usluge timovima porodične medicine.

D) Specijalističke ginekološke ambulante na I spratu Poliklinike: – obavljaju ginekološke preglede u svrhu preventivnih aktivnosti malignih bolesti – obavljaju redovne, sistematske preglede žena i trudnica – rade po potrebi i iultrazvučne preglede kao dopunu dijagnostičkih postupaka – pružaju specijalističko-konsultativne usluge timovima porodične medicine, a sve u skladu sa Strategijom razvoja primarne zdravstvene zaštite.

Načelnik službe: Blagojević dr Vesna, spec. radiologije

kontakt telefon: 051 247-386

Glavna sestra: Kovačević Gordana, viša medicinska sestra

kontakt telefon: 051 247-366