Menadžment JZU Dom zdravlja, Banja Luka:

Prof. dr Gordana Tešanović

  • Direktorica Doma zdravlja Banja Luka

 

Mr sci.dr Nevena Todorović, spec.porodične medicine

  • Pomoćnica direktorice za medicinske poslove

 

Soldat dr Goran, spec. medicinske biohemije

  • Pomoćnik direktorice za upravljanje sistemom kvaliteta menadžmenta

 

Lazić Bosiljka,dipl.ecc.

  • Pomoćnica direktorice za ekonomske poslove

 

Lukač Savić Milana, dipl.pravnik

  • Pomoćnica direktorice za pravne poslove

 

Stanković Dušica, dipl.ecc.

  • Pomoćnica direktorice za nemedicinske poslove

 

Rokvić Aleksandra, dipl.pravnik

  • Sekretar Ustanove

 

Popović Jasminka, viša medicinska sestra

  • Glavna sestra Ustanove

 

Vujičić Bojan

  • Stručni saradnik za odnose sa javnošću

 

Upravni odbor

  • Upravni odbor JZU Dom zdravlja,Banja Luka