Kovid ambulanta od 01.02.2023. godine  rade u bijelom kontejneru, na parkingu Higijensko-epidemiološke službe (pored objekta Poliklinike), svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 09,00 časova. Zdravstvene usluge našim pacijentima pruža tim koji čine doktor medicine i medicinska sestra.

Termine pregleda pacijenti mogu zakazati putem svoga tima porodične medicine ili mogu doći na pregled i bez zakazivanja termina.

Tokom vikenda, u slučaju hitne potrebe za pregledom, pacijenti zdravstvenu uslugu mogu dobiti u Kovid ambulanti pri Službi hitne medicinske pomoći naše Ustanove.

Vađenje krvi za laboratorijske analize  obavlja se u novom prostoru Kovid ambulanti, svakim radnim danom, dok se Rtg dijagnostika za Kovid pozitivne pacijente radi utorkom od 07,00 do 08,00 časova  na staroj lokaciji u naselju Dolac.

U Kovid ambulantama pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Uzimanje briseva nosa u svrhu testiranja na Sars-CoV-2 će se obavljati u istom kontejneru u vremenu od 10,30 do 11,30 časova, po završetku radnog vremena Kovid ambulante.