U Kovid ambulantama u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Kovid ambulante se nalaze u Ulici Slobodana Kokanovića bb.

Radno vrijeme Kovid ambulanti je od 08.00  do 14.00 časova svakim radnim danom.

Medicinsko osoblje, doktorica i medicinska sestra-tehničar, pružaju usluge pacijentima u periodu od 12.00 do 14.00 časova. 

Kontakt telefon Kovid ambulanti: 065/215 318

Radno vrijeme: Kovid RTG (snimanja pluća) na lokalitetu Dolac obavlja se ponedjeljkom i četvrtkom od 12.00 do 13.00 časova

Radno vrijeme Kovid laboratorije na lokalitetu Dolac je od 08.00 do 09.00 časova svaki radni dan.

Ambulante u dane vikenda ne rade. Pacijenti mogu dobiti telefonske konsultacije sa dežurnim doktorom na broj telefona 065/215 318 u periodu od 08.00 do 20.00 časova.

U Kovid ambulantama obavezno je naručivanje pacijenata putem timova porodične medicine.