U Kovid ambulantama u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Kovid ambulante se nalaze u Ulici Slobodana Kokanovića bb.

Radno vrijeme Kovid ambulanti je od 07.00  do 10.00 časova svakim radnim danom.

Kontakt telefon Kovid ambulanti: 065/215 318

Radno vrijeme: Kovid RTG (snimanja pluća) na lokalitetu Dolac obavlja se utorkom od 07.00 do 08.00 časova

Radno vrijeme Kovid laboratorije na lokalitetu Dolac je od 07.00 do 09.00 časova ponedjeljkom,  četvrtkom i petkom.

Tokom vikenda u slučaju hitne potrebe za pregledom pacijenti zdravstvenu uslugu mogu dobiti u Kovid ambulanti pri Službi hitne medicinske pomoći naše Ustanove.

U Kovid ambulantama obavezno je naručivanje pacijenata putem timova porodične medicine.