Ovaj Centar predstavlja sveobuhvatnu i pristupačnu službu za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i provodi:

  1. mjere prevencije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja
  2. mjere promocije o značaju očuvanja mentalnog zdravlja kao dijela opšteg zdravlja, kako pojedinca, tako i cijele zajednice
  3. prevenciju mentalnih poremećaja i oboljenja kod djece i omladine kroz specifične programe zaštite, uz saradnju sa školama i drugim vaspitnim institucijama
  4. kontinuirano praćenje osoba sa mentalnim poremećajima nakon bolničkog liječenja, uključujući podršku i rad sa porodicom

Načelnica centra: Balaban dr Tamara, spec.neuropsihijatar

kontakt telefon: 051/230-251

Glavna sestra: Gidumović Sanja, viša medicinska sestra

kontakt telefon: 051/230-250