• Filtriraj po datumu

IZ HITNE POMOĆI DOMA ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI APELUJU NA GRAĐANE DA OČISTE PRILAZE ZGRADAMA I KUĆAMA

Ekipe Službe hitne medicinske pomoći  u otežanim vremenskim prilikama i pri niskim temperaturama uspjevaju da zbrinu sve pacijenete, kako u ambulantama, tako i na terenu. Problem im prilikom kućnih posjeta predstavljaju neočišćeni prilazi kućama i stanovima, zbog čega apeluju na sve građane da očiste snijeg  ispred ulaza u zgrade i kuće, a posebno na građane koji često koriste usluge hitne pomoći.
Takođe apel upućuju da građani poziv na broj 124 koriste za vitalno ugrožene pacijente.
U Službi hitne pomoći  proteklih dana najviše su se javljali pacijenti sa kardiološkim, neurološkim i abdominalnim tegobama, a intervencije na terenu često su vezane za saobraćajne nezgode, padove i alkoholisana stanja.
Za vrijeme novogodišnjih praznika u Službi hitne pomoći javilo se 312 odraslih i 147 djece, a na terenu je obavljeno 68 intervencija.

RAD ZA VRIJEME PRAZNIKA

Za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika,kao i za dan republike-9. januar,u Domu zdravlja Banja Luka radiće se prema sljedećem rasporedu:
-Služba porodične medicine-dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici,u dvije smjene od 7.00 do 20.00 časova;
-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu-dežuraće jedan stomatolog u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;
-Specijalističke pedijatrijske ambulante-u prvoj smjeni od 07.00 do 14.00 časova u ambulantama na Poliklinici;
-Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku-24 časa na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći;
-Služba hitne medicinske pomoći-24 časa.
Jedna mobilna ekipa hitne pomoći će 31.12.2015.godine vršiti obezbjeđenje proslave dječije nove godine na Trgu Krajine,a dvije ekipe će obezbjeđivati doček Međunarodne nove godine.
Dvije mobilne ekipe će učestvovati u sanitetskom obezbjeđenju proslave Dana Republike 09.01.2016.godine.

SVEČANO OTVORENA AMBULANTA U BOČCU

Novoizgrađena ambulanta porodične medicine u mjesnoj zajednici Bočac otvorena je juče 24. decembra. Izgradnju ambulante finansirali su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Grad Banja Luka.

Obraćajući se prisutnima direktorica Doma zdravlja Banja Luka, prof. dr Gordana Tešanović, rekla je da je se ova ambulanta ne razlikuje od onih u samom centru grada. „Površina ambulante je 130 kvadratnih metara i sadrži recepciju otvorenog tipa, čekaonicu, ordinaciju, intervencije, kao i mini laboratoriju, tako da građani neće morati ići u grad  kako bi uradili osnovne krvne analize.Ovdje imamo i jednu novinu, a to je sala u kojoj će naše osoblje obavljati razgovore u vezi sa hroničnim nezarazim bolestima“, rekla je direktorica.

Gradonačelnik Banja Luke, Slobodan Gavranović, rekao je da je u posljednjih desetak godina Grad intenzivno radio na izgradnji i rekonstrukciji ambulanti sa ciljem da zdravstvena zaštita bude dostupna što većem broju građana. „Ove aktivnosti nastavićemo i u narednoj godini, a prva ambulanta koju ćemo otvoriti u 2016. godini biće ona u MZ Borkovići“, rekao je gradonačelnik i dodao da će u idućoj godini započeti i izgradnja ambulante u naselju Donja Kola.Takođe je rekao da u pojedinim mjesnim zajednicama građani ne žele da se registruju u tim  ambulantama i pozvao građane da se registruju u svojim naseljima.

Pomoćnica Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Ljiljana Ivančić, rekla je da mještani Bočca dobijaju bolje, kvalitetnije i dostupnije liječenje. Naglasila je da je ambulanta izgrađena po najvišim standardima i da je vrijednost radova oko 190.000 KM, od čega je Ministarstvo obezbijedilo 70% sredstava, a Grad Banja Luka 30% sredstava.

Inače, u ambulanti u Bočcu je registrovano oko 900 građana, a ambulanta će, kao i do sada, raditi tri puta sedmično od 7-15 časova.

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

Obavještavamo Vas da od 20.11.2015.godine. počinju sistematski pregledi za učenike trećih razreda Srednjih škola.
Učenici treba da se jave porodičnom doktoru i obave sistematski pregled u ambulanti.
Ovim putem želimo da istaknemo važnost obavljanja sistematskog pregleda koji je u interesu zdravlja i razvoja djece. Obavljanje sistematskih pregleda trajaće do 25.12.2015.godine.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se posjetioci WEB stranice JZU “DOMA ZDRAVLJA” u Banjoj Luci da je od dana 12.10. do 04.11.2015.godine predhodni sajt bio oštećen od strane nepoznatih lica,te su do tada objavljivani podaci i informacije o Domu zdravlja bili izbrisani,kao i novi podaci i informacije koji su stavljani u navedenom periodu.
Sa danom 04.11.2015.godine postavljena je nova WEB stranica Doma zdravlja.

POČELA BESPLATNA VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA

U ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka počela je besplatna

vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ove godine Ustanova je od Instituta za javno zdravstvo

RS dobila 2.000 besplatnih doza vakcina. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

– pacijenti na hemodijalizi;

– pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin ovisni;

– pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa

ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je

rađen bajpas, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim

pacemakerom;

– HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a;

– djeca liječena od reumatkse groznice sa promjenama na srcu;

– djeca oboljela od cistične fibroze pluća;

– svi zaposleni na infektivnim klinikama/odjeljenjima i jedinicama intezivne medicine;

– osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze.

K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 10. Zakona o radu – prečišćeni tekst, Sl.Glasnik RS broj 55/07, člana 4. Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja” u Banjoj Luci, člana zdravlja i socijalne zaštite  broj: 11/04-500.1-21-90/15 od 01.06.2015. godine,  Direktorica Ustanove  na osnovu ukazane potrebe,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. Diplomirani specijalni edukator i rehabilitator osoba s motoričkim poremećajima  -somatoped, na određeno vrijeme na period od godinu dana…… 1  izvršilac

OPŠTI USLOVI:

–          da je državljanin Republike Srpske, odnosno B i H,

–          da je stariji od 18 godina,

–          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

POSEBNI USLOVI:

–          VSS ,fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smjer somatopedija

–          Položen stručni ispit  za rad u zdravstvenoj ustanovi

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze(originale ili ovjerene fotokopije  potrebnih dokumenata), o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to :

–          Uvjerenje o državljanstvu

–          Izvod iz matične knjige rođenih

–          Diplomu o zavšenom fakultetu

–          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–          Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju

Prijave se podnose na adresu: Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja” u Banjoj Luci, ulica Sime Matavulja bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: prijava na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju, na osnovu  kojeg će Komisija izvršiti izbor kandidata kojeg će predložiti za prijem. Kandidati će o pozivu za intervju biti blagovremeno obavješteni.

Kandidati će pisanim putem biti obavješteni o rezultatima izbora po ovom konkursu u roku od 15 dana od dana izbora.

Rok za podnošenje prijave je do 28.07.2015.godine

 

D I R E K T O R I C A

Prof. dr  Gordana Tešanović