• Filtriraj po datumu

RADNA POSJETA GRADONAČELNIKA IGORA RADOJIČIĆA I DIREKTORA FZO RS DEJANA KUSTURIĆA NAŠOJ USTANOVI

Danas je, u JZU Dom zdravlja Banja Luka, održan radni sastanak kome su prisustvovali gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, direktor FZO RS Dejan Kusturić, načelnik Odjeljenja za obrazovanje,zdravstvo, omladinu i sport Grada Dragan Banjac, kao i rukovodstvo naše Ustanove.

Cilj sastanka bio je pokretanje programa preventivne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Banja Luke.

Projekat besplatne sveobuhvatne preventivne zdravstvene zaštite stanovništva Banje Luke, trebalo bi da zaživi na jesen, što bi bio i pilot projekat za cijelu Republiku Srpsku, najavio je gradonačelnik Igor Radojičić poslije sastanka sa rukovodstvom naše Ustanove i Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Prema njegovim riječima, Banja Luka se odlučila da pokrene ovaj projekat zbog rasta broja oboljelih od malignih bolesti, koji je prisutan ne samo u našem gradu, nego i cijeloj Republici i regionu.

Neophodno je da preventivno djelujemo, pravovremenim zdravstvenim pregledima i to nas je nagnalo da pokrenemo ovaj projekat– naglasio je Radojičić.

Ovaj projekt se priprema unazad dva mjeseca, a Dom zdravlja će odrediti starosne i polne kategorije građana koji će biti pozivani na preglede, uključujući i određivanje vrste pregleda i tipa oboljenja na koje će biti testirano stanovništvo.

Najvećim dijelom, preglede će finansirati Grad Banja Luka, a nadamo se da će se već na jesen krenuti sa pilot projektom, sa namjerom da se ovaj projekt kasnije proširi na cijelu Republiku – naveo je Radojičić.

V.d. direktora Doma zdravlja Nevena Todorović kazala je da je, na inicijativu Grada, pokrenuta inicijativu za projekat ranog otkrivanja malignih bolesti.

– Nosilac ovih aktivnosti biće Dom zdravlja, a u narednom periodu biće saopšteni svi detalji ovog novog programa, koji je trenutno u fazi pripreme – zaključila je ona.

 

Istovremeno, Radojičić je ukazao da gradska administracija nastavlja sa poboljšanjem uslova za rad mreže ambulanata porodične medicine, ističući da postoji potreba za rekonstrukcijom i novom gradnjom u pojedinim naseljima.

Prva nova ambulanta porodične medicine biće otvorena dogodine na Petrićevcu, s tim da je taj objekt već dobrim dijelom izgrađen. Pored toga, nova ambulanta biće izgrađena i u Dragočaju, pošto je postojeći objekat u veoma lošem stanju – rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, planirana je i sanacija prostorija Hitne pomoći, uključujući i nabavku još dva sanitetska vozila za potrebe transporta pacijenata van granica RS i BiH, kao i obnova ambulante porodične medicine u Novoj varoši.

 

OBAVJEŠTENJE O ODGAĐANJU “PRVOG KONGRESA DJEČJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – BANJA LUKA 2019”

Obavještavamo sve one koji su planirali prisustvovati, ali i aktivno učestvovati u programu “Prvog kongresa dječje i preventivne stomatologije Banja Luka 2019”, a koji je trebao biti održan od 13-14.09.2019. godine u Banjoj Luci, da se zbog objektivnih razloga neće održati u tom terminu. O novom terminu održavanja Kongresa ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

SKUPŠTINA GRADA BANJA LUKA USVOJILA JE IZVJEŠTAJ RADA ZA 2018. I PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

Skupština Grada Banja Luka je na svojoj 32. sjednici, održanoj 20.05.2019., donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnji obračun JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci za 2018. godinu, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za 2019. godinu.

U 2018. godini nastavio se trend pozitivnog poslovanja šestu godinu uzastopno i ostvaren je dobitak u vrijednosti od 292.054 KM.

Ustanova je u toku godine pružila oko 4.100.000 usluga.

Vlastitim sredstvima izvršena je sanacija ambulanti dječije, preventivne i opšte stomatologije, kao i sanacija i adaptacija prostorija Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije.

U oktobru mjesecu otvorena je stomatološka ambulanta u OŠ „Desanka Maksimović“ u Mjesnoj zajednici Dragočaj. Otvaranjem ove ambulante povećana je dostupnost usluga dječije i preventivne stomatologije djeci iz udaljenih mjesnih zajednica na području grada.

Vlada Republike Srpske donirala je novčana sredstva za kupovinu osam stomatoloških mašina, od kojih je pet raspoređeno u stomatološke ambulante na Poliklinici, a tri u školske stomatološke ambulante.

Sredstvima grada Banja Luka u drugoj polovini 2018. godine izvršena je nabavka sanitetskog vozila sa kompletnom  medicinskom opremom. Vozilo je početkom 2019. stavljeno na raspolaganje Službi hitne medicinske pomoći.

U toku 2018. godine specijalistički ispit je položilo šest doktora medicine i jedan doktor stomatologije. Takođe, u toku prošle godine specijalističko usavršavanje su završila dva doktora medicine, a  koji će specijalistički ispit polagati u 2019. godini.

U Ustanovi se kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, kroz aktivnosti koje su usklađene sa poslovnom politikom koja se zasniva na do sada donesenim strategijama, zakonima i podzakonskim aktima. Tako je u 2018. godini izvršena sertifikacija Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu po najnovijem međunarodnom standardu ISO 9001-2015, obavljena je reakreditacija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i reakreditacija dvadeset timova porodične medicine.

U 2018. godini Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je reviziju finansijskuh izvještaja i usklađenosti za 2017. godinu naše Ustanove, te je za finansijske izvještaje dala mišljenje sa rezervom, dok je za usklađenost dala pozitivmo mišljenje.

U izvještajnoj godini Dom zdravlja je aplicirao za dodjelu grant pomoći Grassrots (temeljne) projekte prema Japanskoj ambasadi, a za realizaciju projekta nabavke dva sanitetska vozila i dva ultrazvučna aparata. Odobren je grant za nabavku dva sanitetska vozila koja će biti isporučena krajem 2019. godine.

Sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje grada Banja Luka, u 2019. godini nastaviće se  priprema već započetog projekta koji se odnosi na povećanje broja preventivnih pregleda građana grada Banja Luka, na osnovu kojeg će grad Banja Luka aplicirati na pozive za projekte i na taj način pokušati obezbijediti potrebna finansijska sredstva, a u skladu sa Strategijom razvoja grada Banja Luka u periodu 2018-2027.

Uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštiite Republike Srpske, od 2016. godine provodi se Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes). U drugoj fazi projekta, koja će se provoditi u 2019. godini,  planiran je nastavak aktivnosti na poboljšanju modela sestrinstva u zajednici implementiranog tokom prve faze. Jedna od planiranih aktivnosti koja će se provoditi u našoj Ustanovi je kontinuirana supervizija rada medicinskih sestara u zajednici, a Fondacija Fami će kroz ovaj projekat donirati i opremu potrebnu za rad medicinskih sestara/tehničara u zajednici.

U 2019. godini planira se reakreditacija dvadeset četiri tima porodične medicine koji su stekli status akreditovanih timova, koja će se uraditi u skladu sa finansijskim mogućnostima Ustanove. U 2019. godini obaviće se prva nadzorna posjeta Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, koja je u 2018. godini dobila sertifikat  o ispunjenosti

RAD SLUŽBI ZA VRIJEME VASKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA

Za vrijeme vaskršnjih i prvomajskih praznika u Domu zdravlja Banja Luka radiće se prema sljedećem rasporedu:

-Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici, u dvije smjene od 7.00 do 20.00 časova;

-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;

-Specijalističke pedijatrijske ambulante – radiće u periodu od 07.00 do 14.00 časova (izuzev nedjelje 28.04.2019.) u ambulantama na Poliklinici.U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici.

-Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – 24 časa na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći;

-Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa.

SISTEMATSKI PREGLEDI DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Služba ambulanti za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

Obavještavamo pacijente da su u toku sistematki pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole, a obavljaju se prema sljedećem rasporedu:

  • O.Š. „Ivo Andrić“- dječja stomatološka ambulanta radiće prvu smjenu od 22-25.04.2019., a obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Ivo Andrić“, O.Š. „Jovan Cvijić“, O.Š. „Miloš Crnjanski“, O.Š. „BrankoĆopić“;
  • O.Š. „Zmaj Jova Jovanović“ – dječja stomatološka ambulanta radiće prvu smjenu samo na dane 23.04.2019. i 25.04.2019., a obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Zmaj Jova Jovanović“, O.Š. „Branislav Nušić“, O.Š. „Petar Kočić“, O.Š. „Milan Rakić“, O.Š. „Vojislav Ilić“, O.Š. „Dositej Obradović“;
  • O.Š. „Desanka Maksimović“ – dječja stomatološka ambulanta radiće prvu smjenu na dane 22.04.2019, 23.04.2019. i 25.04.2019., a obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Desanka Maksimović“, O.Š. „Milutin Bojić“, O.Š. „Sv. Ćirilo i Metodije“;
  • O.Š. „Branko Radičević“ – dječja stomatološka ambulanta radiće u obe smjene od 22-24.04.2019., a obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Branko Radičević“, O.Š. „Stanko Rakita“, O.Š. „Vuk Karadžić“, O.Š. „P.P. Njegoš“;
  • O.Š. „Sveti Sava“ – dječja stomatološka ambulanta radiće prvu smjenu od 22-25.04.2019., a obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Sveti Sava“, O.Š. „Mladen Stojanović“, O.Š. „Miroslav Antić“;
  • O.Š. „Borisav Stanković“ – dječja stomatološka ambulanta radiće prvu smjenu od 22-25.04.2019., a obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Borisav Stanković“, O.Š. „Ivan Goran Kovačić“, O.Š. „Jovan Dučić“;
  • O.Š. „Georgi Stojkov Rakovski“ – dječja stomatološka ambulanta neće raditi na dane od 22-25.04.2019., a pacijente će primati u Službi ambulanti za stomatološku zdravstvenu zaštitu u Poliklinici. Tu se mogu javiti djeca iz sljedećih škola: O.Š. „Georgi Stojkov Rakovski“, O.Š. „Aleksa Šantić“ i O.Š. „Đura Jakšić“. Ambulante rade u obe smjene.

Djeca koja ne odrade pregled prije vaskršnjih i prvomajskih praznika, mogu se naknadno javiti u pomenute ambulante dječje stomatologije i u mjesecu maju, te će biti pregledana.

                                                                        

KONTINUIRANE EDUKACIJE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

U proteklom periodu, u Edukativnom centru Službe hitne medicinske pomoći, održano je niz kurseva i edukacija kako za zdravstvene radnike – profesionalce, tako i za naše građane. Tako je, nedavno, održana edukacija za medicinske radnike naše ustanove, a tiče se kardiopulmonalne reanimacije i hitnih stanja pacijenata, sa kojima se oni susreću u svom svakodnevnom radu. Ovakav tip edukacije omogućava polaznicima da pruže adekvatnu i pravovremenu pomoć i izbjegnu nepopravljive posljedice, smrtni ishodi i/ili pravni epilog.

Edukacije se obavljaju u okviru teoretske i praktične nastave na modelima – lutkama, uz pomoć simulatora, kontrolu skill-metra i korištenje druge opreme za zbrinjavanje hitnih internističkih i trauma pacijenata.

Kursevi koji se organizuju za zdravstvene radnike prilagođeni su potrebama sertifikacije zravstvenih ustanova (edukacije iz BLS-bazične kardiopulmonalne reanimacije, ALS-napredne kardiopulmonalne reanimacije, PLS- pedijatrijske reanimacije).

Eduakcije za građane su, također, jako bitne jer ispravna i pravovremena prva pomoć može biti pružena samo od strane obučenog građanina-očevidca nesreće, prije nego ta nesreća dobije nepopravljive posljedice ili smrtni ishod i/ili pravni epilog.

Edukativni centar SHMP organizuje i kurseve za obuku prve pomoći i osnovnih tehnika oživljavanja za polaznike iz različitih privrednih i poslovnih djelatnosti, jedinice Civilne zaštite, vatrogasce, speleologe, zaposlenike MUP-a, Gorsku službu spašavanja.

Kurseve je moguće i prilagoditi, tematski i po modelima obuke, cijeneći potrebe i specifičnosti tehnološkog procesa.

Kako smo i pomenuli, kursevi se održavaju u Edukativnom centru Službe hitne medicinske pomoći, a svi zainteresovani se mogu javiti na:

  • Adresu: JZU „Dom zdravlja“ Banja Luka, ul. Sime Matavulja bb,
  • Email: domzdravlja-bl@teol.net i hitna@domzdravljabanjaluka.com,
  • Telefon: 051/ 230-621.

 

POČELA IZGRADNJA AMBULANTE NA PETRIĆEVCU

Danas su, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i generalni konzul Republike Srbije Vladimir Nikolić, položili kamen temeljac za izgradnju ambulante porodične medicine na Petrićevcu, u okviru planiranog višenamjenskog objekta u koji će, u budućnosti, biti smješteni i mjesna zajednica i vrtić i koji će biti završen uz pomoć Vlade Srbije. 

Prema urađenom projektu, u objektu će biti smještene tri ambulante sa uređenim prostorom za intervencije, prostorijom za odmor osoblja, sanitarnim blokom, ostavom i čekaonicom sa recepcijom.

Iz gradskog budžeta izdvojeno je 210 hiljada maraka za izgradnju ovog objekta – istakao je gradonačelnik Radojičić.

-Kompletna sredstva za ambulantu, vrtić i mjesnu zajednicu su veća od dva miliona maraka i obezbijeđena su kroz program podrške lokalnim zajednicama od strane Republike Srbije – istakao je Radojičić.

Generalni konzul Vladimir Nikolić kazao je da ovom donacijom Vlada Srbije svoj odnos prema Republici Srpskoj pokazuje konkretnim djelima.

-Srbija je u posljednje vrijeme dala preko 30 miliona evra za podršku lokalnim zajednicama u RS – istakao je Nikolić.

Direktor banjalučkog Doma zdravlja Gordana Tešanović rekla je da je za ovu zdravstvenu ustanovu izgradnja ambulanta na Petrićevcu od velike važnosti, jer je na tom lokalitetu ostala još jedino stara ambulanta koja je nefunkcionalna i nalazi se u jednom nenamjenskom objektu.

-U novi objekat ambulante smjestićemo četiri tima porodične medicine, koji će raditi u dvije smjene, a imaće i laboratoriju – rekla je Tešanovićeva i dodala da, osim ove ambulante, banjalučki Dom zdravlja ima još jedino staru ambulantu u Dragočaju.

Mještani Petrićevca su dugo čekali na početak gradnje objekata različitih društvenih sadržaja, a posebno ambulante jer se trenutno usluge porodične medicine i laboratorijske dijagnostike stanovnicima Petrićevca pružaju u dotrajalom i neuslovnom objektu.

VRIJEDNA DONACIJA GRADA NAŠOJ USTANOVI

Gradonačelnik Grada Banja Luke Igor Radojičić uručio je direktorici Doma zdravlja u Banjoj Luci Gordani Tešanović ključeve novog sanitetskog vozila za potrebe Službe hitne medicinske pomoći. U pitanju je savremeno vozilo, sa kompletnom medicinskom opremom za zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata, vrijedno 260.000 KM.

Obzirom da je kadar SHMP izvarnedno obučen u pružanju usluga našim sugrađanima potrebno je zanavljati i opremu. Nabavku ovog vozila finansirali smo iz gradskog budžeta, a u planu je da u potpunosti obnovimo vozni park Hitne pomoći kako bi njihova usluga bila na najvišem nivou – kazao je Radojičić.

Naglasio je da će ove godine biti obezbijeđena još dva vozila kroz zajedničko sufinansiranje Grada i donaciju Vlade Japana, a koja će služiti za transport pacijenata.

Direktorica banjalučkog Doma Zdravlja Gordana Tešanović, naglasila je da vozilo koje smo danas dobili znači veliku radost za Službu hitne medicinske pomoći, a posebnu važnost ima za građane Banja Luke.

Dodala je da novo vozilo ima svu opremu za zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata te da je ovoj službi neophodno da obnovi vozni park.

-Samo u prošloj godini pružili smo preko 7.100 usluga van prostorija Hitne pomoći, što jasno ukazuje na to koliko su nam potrebna nova vozila i oprema – naglasila je ona.

Hitna pomoć je zadnji put dobila nove sanitete još prije devet godina. Ta vozila su, u međuvremenu značajno islužena i sa velikom pređenom kilometražom.

 

Donacija Vlade Japana za kupovinu dva sanitetska vozila Domu zdravlja Banja Luka

 

Direktor banjalučkog Doma zdravlja Prof. dr Gordana Tešanović i ambasador Japana u BiH Hidejuki Sakamoto potpisali su 05.03.2019. u Banjaluci grant ugovor za projekat nabavke dva ambulantna vozila, za koje je Vlada Japana izdvojila 153.000 KM. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i G-đa Jasna Brkić, savjetnica gradonačelnika za ekonomska pitanja, kao i G-đa Ljiljana Ivančić, pomoćnica ministra u ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Nj.E. Hidejuki Sakamoto je rekao da Vlada Japana pridaje veliku važnost osnovnim sektorima društva, uključujući obrazovanje i zdravstvo, te da je Dom zdravlja u Banjaluci prepoznat kao značajna institucija koja pruža medicinske usluge za oko 1,5 miliona pacijenata godišnje. Istakao je da je upoznat sa problematikom vezanom za česte kvarove postojećih vozila, te se zbog toga često događa da nije moguće obezbijediti pravovremeni prevoz pacijenata.

Direktor Doma zdravlja Banja Luka Prof. dr Gordana Tešanović istakla je značaj ovog projekta, kojim će biti omogućen bezbjedniji i kvalitetniji prevoz pacijenata u zdravstvene centre van Republike Srpske, kojih je u prošloj godini bilo oko 450. Naglasila je da je ovo najveći Dom zdravlja u Republici Srpskoj koji na godišnjem nivou pruža oko 4,5 miliona usluga pacijentima, te da je od velike važnosti ova donacija Vlade Japana, obzirom da vozila koja se sada koriste u ove svrhe, osim starosti i dotrajalosti, karakteriše i velika kilometraža, koja već dostiže oko million pređenih kilometara.