• Filtriraj po datumu

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske da ponedjeljak, 21. novembar 2022. godine, proglasi za neradni dan, obavještavamo naše korisnike da će dežurstva u JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci biti organizovana na sljedećim lokalitetima i po rasporedu:

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske da ponedjeljak, 21. novembar 2022. godine, proglasi za neradni dan, obavještavamo naše korisnike da će dežurstva u JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci biti organizovana na sljedećim lokalitetima i po rasporedu:

Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i na lokalitetu Centar-Borik (Platon) radiće u dvije smjene od 07.00 do 20.00 časova.

Nakon 20.00 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći;

Kovid ambulante u naselju Dolac neće raditi. U slučaju hitne potrebe za pregledom pacijenti zdravstvenu uslugu tokom vikenda i praznika mogu dobiti u Kovid ambulanti pri Službi hitne medicinske pomoći naše Ustanove;

Specijalističke ambulante iz pedijatrije – dežurni timovi radiće u periodu od 07.00 do 15.00 časova u ambulantama Poliklinike.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici, a nakon 20.00 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći;

Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku 21.11.2022. godine radiće prema sljedećem rasporedu:

– Centralna laboratorija na lokalitetu Poliklinika radiće u dvije smjene od 07.00 do 20.00 časova;

-Laboratorija Službe hitne medicinske pomoći – 24 časa;

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u vrijeme praznika organizovaće dežurstvo u stomatološkoj ambulanti koja se nalazi u sklopu  Službe hitne medicinske pomoći –24 časa;

Služba hitne medicinske pomoći– 24 časa.

 

Saopštenje za javnost

Zbog netačnih navoda u određenim medijima, rukovodstvu JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci pristigao je veliki broj žalbi od strane naših doktora specijalista, a posebno doktora Službe porodične medicine te iznosimo neke od njihovih stavova.

Doktori:

– najoštrije osuđuju kritike upućene od strane implementatora da su doktori JZU „Doma Zdravlja“ u Banjoj Luci najveći krivci za poteškoće u implementaciji informacionog programa – IZIS, pored toga što su uz maksimalan rad i zalaganje uspjeli u rekordnom roku da savladaju korišćenje istog;

– ulažu oštar protest na sljedeću izjavu implementatora IZIS-a – „Pozadina cijele priče je to što medicinski radnici teško prihvataju inovacije, pogotovo oni koji forsiraju pojedine farmaceutske kuće i putem poruka i poziva rješavaju recepte, uputnice i drugo, umjesto dolaska na pregled.”

Apsurdno je iznositi navode da doktori primarnog nivoa zdravstvene zaštite, zarad ličnog interesa u dogovoru sa farmaceutskim kućama, mogu uticati na to koji će lijek i kojeg proizvođača pacijent dobiti u apoteci. Zbog objektivnog informisanja želimo da upoznamo javnost da, u skladu sa važećim Izmjenama pravilnika o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka iz 2013. godine, doktori specijalisti na primarnom nivou zdravstvene zaštite na receptima ispisuju samo i isključivo generičke nazive lijeka u kojima se, ni u kom slučaju, ne vidi fabrički naziv lijeka.  Tako doktori ne mogu znati koje fabričke lijekove, odnosno od kojih farmaceutskih kuća, propisane po generičkom nazivu, pacijenti preuzimaju u apotekama.

Takođe, navodi da doktori, bez prethodnog pregleda pacijenta, izdaju lijekove putem telefonskih konsultacija su u krajnju ruku nekorektni. Doktori, kako bi olakšali put od propisivanja kontinuirane terapije pacijentu, pa do podizanja iste u apotekama propisuju lijekove na osnovu poziva, nakon tačno određenog vremenskog perioda. Naglašavamo da se ovdje radi isključivo o kontinuiranoj terapiji koju pacijenti koriste već duži vremenski period, a koja se izdaje po određenim principima medicinske prakse uz napomenu da ovi pacijenti periodično obavljaju potrebne preglede na osnovu kojih im se koriguje ili ostaje ista njihova kontinuirana terapija.

– posebnu nelagodu doktori osjećaju jer im se na teret stavlja, u proteklih nekoliko dana, da su oni glavni kočničari u implementaciji novog informacionog zdravstvenog sistema Republike Srpske, iako je poznato da se od strane naše Ustanove u proteklih godinu i po dana kontinuirano radilo sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i implementatorima programa na prilagođavanju programa.

Na kraju, doktori specijalisti naglašavaju da svoj posao obavljaju savjesno i korektno što se može potvrditi uvidom u medicinske protokole i procedure koje koriste u svom radu. Takođe, njihov rad se može ocijeniti i kroz zadovoljstvo njihovih krajnjih korisnika, odnosno pacijenata.

Doktori mole rukovodstvo JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci i sve druge relevantne institucije, obzirom da se u testnoj fazi primjene IZIS-a u najvećim i najopterećenijim službama naše Ustanove nisu mogli sagledati svi problemi u radu, pristupi brzom rješavanju trenutnih problema kako bi naši pacijenti dobili sve potrebne usluge.

 

Na osnovu navoda implementatora IZIS-a da je internet konekcija u Domu zdravlja Banjaluka loša, da često puca, a da je za ovaj softver potrebna stabilna veza rukovodstvo JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci navodi da je informaciona mreža u kompletnoj Ustanovi dobra i da sa kompanijom M:tel imamo korektnu saradnju te da je internet prilagođen potrebama kako prethodnog tako i sadašnjeg informacionog programa.

Sa određenim poteškoćama u radu u IZIS-u blagovremeno smo upoznali predstavnike FZO Republike Srpske i implementatore programa i sa njima se usaglasili da će ono što je neophodno za rad biti, u potpunosti, biti uvršteno u bazičnu platformu.

JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci provodi sve odluke Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koje se tiču rada zdravstvenih ustanova.

Saopštenje za javnost

U svrhu objektivnog i blagovremenog informisanja javnosti, a u vezi novonastalih poteškoća u radu i pritužbi pacijenata kao i iznesenih navoda u određenim medijima, kao direktor JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci, izjavljujem sljedeće:

JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci provodi sve odluke Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koje se tiču rada zdravstvenih ustanova.

Odgovorno tvrdim da niti jedan radnik naše Ustanove ne trpi pritisak i prijetnje u bilo kom obliku od strane direktora i rukovodstva Ustanove. Posebno ističem da niko od radnika Doma zdravlja u Banjoj Luci nije dobio prijetnje otkazom ugovora o radu, niti je za navedeno postojao bilo kakav razlog, a posebno ne zbog iznošenja njihovog stava u medijima. Ove tvrdnje potkrepljujemo činjenicom da smo nakon sagledavanja sedmodnevne implementacije IZIS-a zatražili medijski prostor u medijskim kućama kako bi medicinski radnici našim sugrađanima predstavili rad u novom informacionom sistemu, koji mogu otežavati pružanje zdravstvenih usluga građanima. Nakon te analize, na objektivan način sagledali smo i upoznali se sa tehničkim problemima sa kojima su se susretali medicinski radnici, obzirom da neki detalji nisu bili vidljivi u testnoj fazi primjene programa. Zbog svega navedenog dogovorili smo gostovanja predstavnika rukovodstva i medicinskih radnika naše Ustanove u emisijama koje su među najgledanijima na našem prostoru i to u „Jutarnjem programu“ RTRS-a, „Centru dana“ na ATV-u kao i u „Programu uživo“ BHRT-a. Od samog početka primjene novog informacionog programa imali smo svakodnevnu komunikaciju naših zdravstvenih radnika sa raznim medijima kroz odgovore na pitanja, izjave i direktna uključenja u program, na teme koje su vezane za rad u IZIS-u, a sve u svrhu informisanja naših građana.

Takođe, napominjemo da su naša dva medicinska radnika dala svoj lični osvrt na rad sa novim informacionim programom, pri čemu su se i javno predstavili, a da pritom nisu snosili nikakve posljedice. Iz svega gore navedenog se može zaključiti da rukovodstvo naše Ustanove nikome od radnika nije prijetilo sankcijama bilo koje vrste, niti je izbjegavalo medijsko obraćanje građanima.

Kao direktor najveće zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj i druge po redu u kompletnom zdravstvenom sistemu Republike Srpske u potpunosti razumijem i podržavam zdravstvene radnike koji su, pored naših pacijenata, najizloženiji i nose najveći teret u radu zbog bilo kakvih promjena i novina u pružanju zdravstvenih usluga našim korisnicima.

Svi radnici Doma zdravlja ulažu maksimalne napore da prevaziđu poteškoće sa kojima se susreću kako bi pacijentima pružili sve potrebne usluge.

Činjenice su da se u bazičnoj platformi IZIS-a ne nalaze pojedini dokumenti koji su neophodni za rad u Službi porodične medicine, Službi hitne medicinske pomoći i u Specijalističkim pedijatrijskim ambulantama te smo upoznali predstavnike FZO Republike Srpske i implementatore programa i sa njima se usaglasili da će dokumenti neophodni za rad svih službi biti uvršteni u platformu.

Kao zdravstveni profesionalac i dugogodišnji rukovodilac smatram da nije korektno da se jedino radnici JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci i sam „Dom zdravlja“ targetiraju da nisu u mogućnosti da savladaju informatički program, za razliku od drugih ustanova i njihovih zaposlenih na primarnom nivou zdravstvene zaštite Republike Srpske.

Doktori medicine su jedan od najobrazovanijih slojeva društva i sigurna sam da u određenom vremenskom periodu mogu i hoće savladati bilo koji informacioni program predviđen za upotrebu u zdravstvenom sistemu, posebno osvrćući se na činjenice da je većina Službi u JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci koristila razne informacione sisteme u proteklih 14 godina.

Krajnje je nekorektno da se poteškoće u korišćenju programa pripisuju nestručnom radu doktora te napominjem da se stručnost doktora medicine ogleda u primjeni dijagnostičkih metoda i efikasnom liječenju pacijenata, a ne u savladavanju informacionih tehnologija.  Stoga se za medicinskog radnika koji iz određenih razloga, sporije usvaja informacione tehnologije ne može reći da je nestručan u svom radu, bilo da se radi o doktorima ili medicinskim sestrama/tehničarima.

Ne trebamo zaboraviti da su se radnici JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci su se, u prethodnom periodu, a posebno u borbi protiv korona virusa pokazali i dokazali kao profesionalni i humani stručnjaci kojima je jedan od osnovnih ciljeva pružanje što bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite našim sugrađanima.

U proteklih godinu i po dana kontinuirano radimo sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i implementatorima programa na prilagođavanju programa našoj Ustanovi. Tako smo, u dogovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, implementaciju IZIS-a započeli posljednji među svim domovima zdravlja isključivo zbog potrebe prilagođavanja funkcionalnosti programa veličini i kompleksnosti naše zdravstvene ustanove, kao i broju usluga koje ona pruža krajnjim korisnicima. U odnosu na ostale domove zdravlja naša Ustanova ima daleko složeniju organizaciju u Službi porodične medicine koja je smještena u 33 objekta ambulanti porodične medicine rasprostranjenih u većini gradskih, prigradskih i ruralnih mjesnih zajednica našega Grada i čine je 123 tima porodične medicine. Specifičnosti rada i složenost organizacije vidljiva je i u  Službi hitne medicinske pomoći, Specijalističkim pedijatrijskim ambulantama, Centru za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, Odjeljenju laboratorijske i biohemijske dijagnostike zbog mreže laboratorija u sklopu ambulanti porodične medicine, Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu kojoj, pored centralnog dijela u objektu Poliklinike pripadaju i školske stomatološke ambulante u devet osnovnih škola na području Banje Luke i Radiološkoj službi zbog nedavne  digitalizacije radnih procesa. Svakako, i u ostalim medicinskim i nemedicinskim organizacionim jedinicama je kompleksna organizacija rada koja je prilagođena potrebama naših krajnjih korisnika, odnosno naših pacijenata. Ako uzmemo u obzir i činjenicu da je u proteklih 10 mjeseci 2022. godine obavljeno preko 1.000.000 pregleda pacijenata ili preko 100.000 pregleda u toku jednog mjeseca, možemo doći do zaključka koliko je opterećenje u Službi porodične medicine JZU „Doma zdravlja“, odnosno po jednom timu porodične medicine, ali i u svim ostalim organizacionim jedinicama koje zajedno u jednoj godini pruže i preko 4.000.000 raznih medicinskih usluga.

Pored tri organizacione jedinice (Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici) koje su u potpunosti započele sa radom 01.08.2021. godine, u platformi IZIS-a od 01.11.2022. godine rade i sve ostale medicinske organizacione jedinice.

Sada se rad naše Ustanove ogleda u unosu različitih vrsta podataka u elektronske kartone IZIS-a, koji svakodnevno obavlja 700 zdravstvenih radnika što usložnjava korištenje i samu implementaciju ovog sistema.

Na inicijativu i insistiranje rukovodstva Doma zdravlja Banja Luka koje je svjesno činjenica da je svako uvođenje promjena kompleksno i zahtjevno, svi radnici (medicinski i nemedicinski) naše Ustanove, zajedno sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i implementatorima IZIS-a ulažu ogromne napore da prevaziđu teškoće vezane za prelazak na rad u novom informacionom sistemu.

Ja kao direktor i rukovodstvo JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci se zahvaljujemo našim pacijentima na strpljenju i još jednom molimo za razumijevanje za ovu situaciju. Takođe, veliku zahvalnost imamo i prema našim medicinskim i nemedicinskim radnicima koji naporno rade puno radno vrijeme i ulažu maksimalne napore kako bismo adekvatno odgovorili na sve potrebe naših pacijenata.

 

Novo radno vrijeme za PCR testiranje i vakcinaciju protiv Covid-19

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se od 09.11.2022. godine PCR testiranje na Covid-19 obavljati u bijelom kontejneru pored Higijensko-epidemiološke službe (suteren Poliklinike). Testiranje na prisustvo korona virusa vršiće se u terminu od 08:00 – 09:00 časova, svakim radnim danom, uz uputnicu dobijenu od porodičnog doktora.

Takođe, punkt za vakcinaciju u Higijensko-epidemiološkoj službi naše Ustanove radiće dva dana u toku sedmice, i to srijedom od 12:00 do 19:00 časova i četvrtkom od 08:00 do 15:00 časova, bez zakazivanja termina. Našim korisnicima usluga na raspolaganju su Pfizer i Sinofarm vakcine protiv korona virusa.

U proteklom periodu u Kovid ambulantama, u danima vikenda, zabilježen je znatno manji broj telefonskih konsultacija sa pacijentima oboljelim od korona virusa. Shodno tome, od narednog vikenda broj za telefonske konsultacije Kovid ambulanti neće više biti u funkciji.

PRIZNANJE ZA ODJELJENJE – EDUKATIVNI CENTAR PORODIČNE MEDICINE

Direktorica JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci doc. dr sci. med. Nevena Todorović posjetila je Edukativni centar porodične medicine i tom prilikom uručila priznanje zaposlenima za dugogodišnji  uspješan rad i zalaganje. Priznanje je dodijeljeno povodom Dana Doma zdravlja.

Rad primarne zdravstve zaštite  bazira se na modelu  porodične medicine. U okviru Službe porodične medicine 1999. godine formirano je Odjeljenje Edukativni centar porodične medicine, koje postaje nastavna baza Medicinskom fakultetu, a  u martu 2008. godine smješteno je na lokalitetu Poliklinika.

Ovaj savremeni Edukativni centar porodične medicine je u potpunosti prilagođen za rad timova porodične medicine, a istovremeno i za odvijanje nastavnog procesa za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu. Prvi je centar ovog tipa u Republici Srpskoj i najveći u Jugoistočnoj Evropi. Od 14 specijalista porodične medicine njih pet su doktori medicinskih nauka i članovi Katedre za porodičnu medicinu  Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. Pod njihovim mentorstvom u Edukativnom centru  odvija se praktični dio nastave za studente medicine i za studente zdravstvene njege  Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. Specijalizanti porodične medicine iz Republike Srpske obavljaju dio svog specijalizantskog staža u tajanju od 24 mjeseca, a trenutno se na specijalizaciji iz porodične medicine nalazi  25 doktora medicine iz raznih domova zdravlja i privatnih zdravstvenih ustanova iz Republike Srpske.

U  Edukativnom  centru  naše Ustanove radi 14 timova porodične medicine, u dvije smjene, od sedam do 20 časova. Svojim kapacitetima obezbjeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za 27.763 registrovanih građana.

Od 01. novembra 2022. godine Dom zdravlja radi u novom informacionom sistemu – IZIS

Sve medicinske organizacione jedinice JZU „Doma zdravlja“ u Banjoj Luci od 01.11.2022. godine prelaze na rad u aplikacijama novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – IZIS.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je, u skladu sa Uredbom o integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 30/17) koju je donijela Vlada Republike Srpske, odnosno važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, nadležan da uspostavlja, vodi, održava i razvija IZIS.

Takođe, Ugovorom o pružanju i finansiranju primarnog nivoa zdravstvene zaštite zaključenog između Fonda zdravstvenog osiguranja i Doma zdravlja definisana je obaveza Ustanove da učestvuje u implementaciji IZIS-a.

Obaveza Doma zdravlja da učestvuje u realizaciji IZIS-a propisana je i Pravilnikom o osnovima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i načinu finansiranja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u 2023. godini.

Svaki prelazak na novi informacioni sistem u medicini zahtijeva određeni vremenski period za prilagođavanje i rad u istom. Stoga, molimo sve korisnike naših usluga za dodatno strpljenje i razumijevanje pri njihovom dolasku na pregled i unaprijed im se zahvaljujemo.

NOVO RADNO VRIJEME KOVID AMBULANTI U NASELJU DOLAC

Obavještavamo korisnike naših usluga da će od srijede, 19. oktobra 2022. godine, Kovid ambulante u naselju Dolac raditi svakim radnim danom u periodu od 07.00 do 13.00 časova. Vikendom pacijenti mogu dobiti telefonske konsultacije sa dežurnim doktorom na broj telefona 065/215 318 u periodu od 8.00 do 13.00 časova, a u slučaju hitne potrebe za pregledom pacijenti zdravstvenu uslugu mogu dobiti u Kovid ambulanti pri Službi hitne medicinske pomoći naše Ustanove.

U Kovid ambulantama u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Kovid ambulante u naselju Dolac nalaze u Ulici Slobodana Kokanovića bb.

Kontakt telefon Kovid ambulanti: 065/215 318.

OBAVJEŠTENJE: REDOVNA DEZINSEKCIJA OBJEKTA POLIKLINIKE

Obavještavamo korisnike usluga naše Ustanove da će se u dane vikenda 15.10.2022. i 16.10.2022. godine (subota i nedjelja), sporovoditi postupak redovne dezinsekcije u zgradi Poliklinike.

 

Dežurstva će biti organizovana na sljedećim lokalitetima i po rasporedu:

– Služba porodične medicine

15.10. i 16.10.2022. godine – lokalitet Platonova (APM Borik)

Radno vrijeme od 07:00 do 20:00 časova;

Odrasli pacijenti sa akutnim respiratornim infekcijama biće pregledani u ARI ambulanti u Platonovoj.

– Specijalističke ambulante iz pedijatrije

15.10.2022. godine – u Službi hitne medicinske pomoći

16.10.2022. godine – zdravstvene usluge djeci će pružati specijalisti porodične medicine na lokalitetu APM Borik (Platonova)

Radno vrijeme od 07:00 do 20:00 časova;

– Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

15.10. i 16.10.2022. godine – Laboratorija u Službi hitne medicinske pomoći

Radno vrijeme od 0:00 do 24:00 časa;

– Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

15.10. i 16.10.2022. godine – u Službi hitne medicinske pomoći od 00:00 do 24:00 časa.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

„Globalni prioritet za sve“ slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se u svijetu tradicionalno obilježava 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja.

Tim povodom u amfiteatru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske održana je  svečana ceremonija dodjele certifikata za prvu generaciju dječijih i adolescentnih psihijaterapeuta i sistemskih porodičnih savjetnika. Edukaciju iz sistemske porodične terapije uspješno je završila Nataša Ožegović, diplomirani socijalni radnik, dok je edukaciju iz dječije i adolescentne psihijatrije pohađala dr Dobrila Todorović, specijalista  psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banja Luka.

Edukacije su organizovane u sklopu Projekta mentalnog zdravlja, koju je implementirao Institut za populaciju i razvoj u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Banjoj Luci i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Doprinos implementaciji edukacije iz dječije i adolescentne psihijatrije pružio je i Tim za djecu i mlade Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banja Luka u sastavu: prim. dr Ranka Kalinić, specijalista dječije i adolescentne psihijatrije, Violeta Banić, diplomirani psiholog i Sanja Gidumović, diplomirani medicinar zdravstvene njege, koji je učestvovao kako u izradi Kurikuluma za edukaciju tako i u izvođenju nastavnog procesu u svojstvu edukatora.  Edukator u okviru edukacije iz dječije i adolescentne psihijatrije ispred naše Ustanove bila je i Anita Đuričić, specijalista medicinske psihologije.

Ružičasti oktobar – Međunarodni mjesec borbe protiv karcinoma dojke

Oktobar, kao Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke, obilježava se širom svijeta, kako bi se skrenula pažnja na visoku rasprostanjenost ovog oboljenja. Čitav mjesec je u znaku ružičaste vrpce koja predstavlja borbu protiv raka dojke. Cilj je usmjeriti pažnju na ranu detekciju oboljenja, njegov tretman kao i humanu i kvalitetnu njegu oboljelih. Oktobar je mjesec koji je posvećen zdravlju žena.

Tim povodom u Sarajevu je održana 15. “Trka/šetnja za ozdravljenje – Race for the Cure” za koju je ove godine registrovano 8.000 građana i 858 sponzora timova okupljenih u 215 ekipa. Prikupljeno je rekordnih 115.000 KM.

Podršku i pomoć Udruženju žena oboljelih od raka dojke “Iskra” pri učešću u ovogodišnjoj “Trci/šetnji za ozdravljenje – Race for the Cure” pružili su radnici Doma zdravlja Banja Luka na čelu sa direktoricom doc. dr sci. med. Nevenom Todorović.
Učešće u ovoj humanitarnoj akciji je uzelo 310 radnika naše Ustanove, a prikupljeno je 3.100 KM. Svi učesnici su od Udruženju žena oboljelih od raka dojke “Iskra” dobili ružičaste ruksake, a Tim Dom zdravlja Banja Luka je ušao u pet top timova u Bosni i Hecegovini, koji su se registrovali za učešće u ovoj humanitarnoj manifestaciji.

Sva sredstva prikupljena od registracija će se koristiti za organizaciju besplatnih mamografskih pregleda za socijalno ugroženu populaciju, psihosocijalnu pomoć oboljelim ženama i edukaciju građana o ovoj bolesti.

Cilj ove humanitarne manifestacije je osnaživanje zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke i ukazivanje na važnost redovnih preventivnih pregleda.

Šetnju na kojoj je učestvovalo nekoliko hiljada građana predvodile su žene u roza majicama, heroine koje su preživjele karcinom dojke.

Pronađite vrijeme za sebe, prevencija spašava život!