• Filtriraj po datumu

U ambulantama porodične medicine počela besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa

U ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka počela je besplatna vakcinacija protiv
sezonskog gripa. Ove godine Ustanova je od Instituta za javno zdravstvo RS dobila 2.000 besplatnih doza
vakcina. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

 • pacijenti na hemodijalizi,
 • pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin zavisni,
 • pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa ugrađenim
  stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je rađen bajpas, pacijenti
  sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom,
 • pacijenti koji su završili hemioterapiju, a nemaju kliničke znake bolesti,
 • djeca oboljela od cistične fibroze pluća i mališani koji su liječeni od reumatske groznice sa
  promjenama na srcu,
 • pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze,
 • HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a,
 • lica sa posebnim potrebama u kolektivnom smještaju,
 •  zdravstveni radnici na Infektivnim klinikama/odjelima i Jedinicama intezivne medicine.

Od subote besplatni pregledi u Dragočaju

Preventivni zdravstveni pregledi, u okviru akcije „Za tvoje dobro“, od ovog vikenda biće organizovani za mještane Dragočaja, jednog od najvećih prigradskih naselja.

S obzirom na to da u Dragočaju imamo veliki broj pacijenata, ekipe će raditi tri vikenda zaredom, odnosno 2,3, 9, 10, 16. i 17. novembra.

Besplatne preventivne preglede u okviru ove velike akcije, omogućio je Grad Banja Luka. Akcija se fokusira na najrizičnija ili tipična oboljenja, a to su kardiovaskularna i maligna oboljenja.

Akcija, najveća ovog tipa, u narednih godinu dana obuhvatiće cjelokupnu teritoriju Banje Luke, a pregledi su već obavljeni u: Motikama, Česmi, Šargovcu, Aginom selu i Bočcu.

Svi pregledi biće obavljani u ambulantama porodične medicine u navedenim naseljima, a raspored po ostalim mjesnim zajednicama biće naknadno objavljen.

Pozivamo mještane Dragočaja da se odazovu ovoj akciji, uz napomenu da su iz preventivnih pregleda isključeni oboljeli od malignih bolesti, kardiovaskularnih bolesti i dijabetes melitusa, kao i stanovništvo kod kojeg je urađena dijagnostika na navedene maligne bolesti i drugi preventivni pregledi unutar jedne godine, te trudnice i porodilje unutar šest mjeseci nakon poroda.

Slijede zdravstveni pregledi za mještane Aginog sela i Bočca

Preventivni zdravstveni pregledi sutra, 26. oktobra biće organizovani u ambulanti porodične medicine u Aginom selu, a 27. i 28. oktobra za mještane Bočca.

Svi pregledi u okviru ove najveće akcije Grada, pod sloganom „Za tvoje dobro“ – su besplatni i tokom ove i iduće godine obuhvatiće svo stanovništvo Banje Luke.

Do sada je akcija provedena u ambulantama u Motikama, Česmi i Šargovcu, uz dobar odziv i reakcije stanovništva.

Kako je predviđeno, akcija obuhvata više preventivnih pregleda stanovnika na nekoliko tipičnih najraširenijih oboljenja – kardiovaskularnih i malignih.

Dakle, sugrađani na jednom mjestu dobiju nekoliko specijalističkih namjenskih pregleda, od laboratorijskih usluga pa do ultrazvuka, mamografije i drugih pregleda na tipična oboljenja.

Idućeg mjeseca, pregledi će biti obavljani u Dragočaju, gdje će ekipe Doma zdravlja, s obzirom na veliki broj stanovnika, raditi 2,3, 9, 10, 16. i 17. novembra.

Pod sloganom „Za tvoje dobro“, od 6. oktobra ove godine, počela je realizacija besplatnih preventivnih pregleda na cijeloj teritoriji Banje Luke.

Cilj ovog najvećeg projekta je prevencija i rano otkrivanje bolesti, sa posebnim osvrtom na maligna oboljenja. Svi troškove akcije, koja će trajati godinu dana, snosiće Grad Banja Luka. Pregledi će obuhvatati stanovništvo od 18 do 70 godina starosti u svakoj od mjesnih zajednica.

„Za tvoje dobro“: Od sutra, pregledi u Šargovcu

U prvim, preventivnim pregledima stanovništva Banje Luke, u okviru akcije „Za tvoje dobro“, obavljenim, za početak u Motikama i Česmi, zabilježen je izuzetno dobar odaziv naših sugrađana.
Tokom prva dva vikenda u oktobru pregledi su održani u naseljima Motike i Česma, gdje je pregledano ukupno 425 građana. Preglede u mjesnim zajednicama Motike i Česma obavljali su doktori porodične medicine, radiolozi i ginekolozi.
Od sutra, ekipe Doma zdravlja zdravlja „sele“ se u Šargovac, gdje će, s obzirom na veliku naseljenost ovog kraja, pregledi biti obavljani do 23. Oktobra. Nakon toga, pregledi će biti organizovani za mještane Aginog sela (26. oktobar) i Bočca (27. i 28. oktobar). Svi pregledi biće obavljani u ambulantama porodične medicine u navedenim naseljima.

Idućeg mjeseca, pregledi će biti obavljani u Dragočaju, gdje ćemo, s obzirom na veliki broj stanovnika, raditi 2,3, 9, 10, 16. i 17. novembra.
Pod sloganom „Za tvoje dobro“, od 6. oktobra ove godine, počela je realizacija besplatnih preventivnih pregleda na cijeloj teritoriji Banje Luke. Cilj ovog projekta je prevencija i rano otkrivanje bolesti, sa posebnim osvrtom na maligna oboljenja. Svi troškove akcije, koja će trajati godinu dana, snosiće Grad Banja Luka. Pregledi će obuhvatati stanovništvo od 18 do 70 godina starosti u svakoj od mjesnih zajednica.

DOM ZDRAVLJA BANJA LUKA NA DANIMA PORODIČNE MEDICINE U TREBINJU

Doktori Doma zdravlja Banja Luka,  na čelu sa direktoricom  dr sci. med. Nevenom Todorović, učestvovali su na 14. Danima porodične medicine – konferencija koja je okupila više stotina doktora iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske, a čija je tema “Stres i kako se boriti protiv njega”.

Na konfereciji je, pored ostalih, učestvovalo 34 specijalista porodične medicine iz naše Ustanove, od kojih su neki uzeli učešće i u predavanjima.

Ovu konferenciju organizovalo je Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, a održana je u periodu od 11-13.10.2019. u Trebinju.

Na skupu je istaknuto da je stres globalni problem i da je veoma važno da se o tome više govori, kako zbog doktora koji se zbog svog posla suočavaju sa stresnim situacijama, tako i zbog pacijenata.

Reorganizacija rada dječijih stomatoloških ambulanti u svrhu boljeg zdravlja najmlađih stanovnika našeg Grada

JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci, otvaranjem stomatološke ambulante u OŠ „Vuk S. Karadžić“, pruža usluge iz dječije i preventivne stomatologije djeci u osam školskih stomatoloških ambulanti i to u osnovnim školama : „Branko Radičević“, „Ivo Andrić“, „Sveti Sava“, „Borisav Stanković“, „Georgi Stojkov Rakovski“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Desanka Maksimović“ i „Vuk Karadžić“. Učenici iz ukupno 26 osnovnih škola koje se nalaze na području Grada Banja Luka raspoređeni su da dobijaju usluge u ovim školskim stomatološkim ambulantama.

U školskim stomatološkim ambulantama se rade preventivne mjere zaštite zdravlja zuba i usta, pregledi i popravke zuba, liječenje zuba i ako je neophodno vađenje zuba. S obzirom da ukupno stanje zdravlja zuba stanovnika Republike Srpske, pa tako i školske djece nije na zavidnom nivou, Dom zdravlja se naročito fokusirao na najmlađu populaciju, pokušavajući da putem ambulanti koje se nalaze u osnovnim školama, napravi što veći obuhvat školske djece kada je u pitanju preventivna stomatološka zaštita, a planirano je i dalje proširenje mreže školskih stomatoloških ambulanti.

Školskim ambulantama će od 01.11.2019. godine pripadati djeca starosti od 0 do 18 godina. Od 01.11.2019. godine uvode se određene novine u radu dječije i preventivne stomatologije i ortopedije vilica, a to su:

 • Izmještanje specijalističke ambulante dječije i preventivne stomatologije sa lokaliteta Poliklinike u školske ambulante. U pripadajuće školske stomatološke ambulante biće raspoređena djeca uzrasta od 0 – 6 godina i to po mjestu stanovanja i po upisnim područjima u osnovne škole (npr. OŠ „Branko Radičević“ pripadaće djeca iz mjesnih zajednica: Starčevica, Ada, Vrbanja, Debeljaci, Obilićevo 1).
 • Stomatološke usluge djeci koja pohađaju srednje škole takođe će se pružati u pripadajućim školskim ambulantama. Što znači da će djeca nakon upisa i pohađanja srednje škole nastaviti dolaziti u svoju školsku stomatološku ambulantu kojoj su pripadali dok su pohađali osnovnu školu. Na primjer, djeca koja su pripadala OŠ „Sveti Sava“ do devetog razreda osnovne škole nastavljaju i kao srednjoškolci, bez obzira koju su srednju školu upisali, da stomatološke usluge dobijaju u svojoj školskoj stomatološkoj ambulanti u OŠ „Sveti Sava“. Na taj način ćemo obezbijediti bolju dostupnost usluga dječije i preventivne stomatologije i djeci srednjoškolskog uzrasta, jer su oni do sada nakon završetka osnovne škole ove usluge ostvarivali u opštoj stomatologiji u polivalentnim ambulantama na Poliklinici. Ovaj način pružanja usluga se pokazao kao manjkav zbog generisanja velikih gužvi i velikog broja djece i odraslih lica kojima su potrebne polivalentne stomatološke usluge.
 • Specijalisti ortopedije vilica biće raspoređeni za rad na Poliklinici, s tim da će obavljati sistematske preglede djece u školama i u školskim ambulantama sa posebnim osvrtom na djecu uzrasta od 12 do 18 godina kako bi se na vrijeme identifikovale ortodontske anomalije.

Analiza podataka dobijenih sistematskim pregledom šestogodišnjaka ukazuje da 23,45% djece ima zdrave zube. Karijes mliječne denticije ima 76,54%, 50,1%  ima karijes ranog djetinjstva što podrazumijeva da je broj oboljelih mliječnih zuba veći od 5 u datom uzrastu.

Pregled zuba dvanaestogodišnjaka pokazuje da je kod ovog uzrasta broj stalnih zuba koji su ili kariozni ili ekstrahovani ili plombirani preko 5 hiljada. Prosječno, svako dijete ovog uzrasta ima 3,51 oboljelih zuba (KIP indeks). Rezultati sistematskih pregleda učenika sedmih razreda na području grada Banja Luka su bolji u odnosu na rezultate u zadnjih 20 godina, ali još uvijek su daleko od evropskog prosjeka za koji KIP indeks iznosi od 0,5 do 1. Poboljšanje zdravlja zuba kod djece je, između ostalog, i rezultat intenzivnih preventivnih pregleda i savjetovanja djece i roditelja koje kontinuirano obavljaju radnici na Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu još od vrtićkog uzrasta. Novom organizacijom rada naših stomatoloških dječijih ambulanti omogućićemo kvalitetnije preglede najmlađim stanovnicima našeg Grada i pokušati da KIP indeks dovedemo približno evropskom prosjeku.

„Za tvoje dobro“: Ovog vikenda besplatni pregledi u Česmi

Besplatni preventivni zdravstveni pregledi ovog vikenda biće organizovani u ambulanti porodične medicine u Česmi, u okviru velike akcije pod nazivom „Za tvoje dobro“.
Akcija, najveća ovog tipa, u narednih godinu dana obuhvatiće cjelokupnu teritoriju Banje Luke, a prvi pregledi proteklog vikenda organizovani su u Motikama.
Na inicijativu Grada Banja Luka, koji i snosi troškove ovih preventivnih pregleda, Dom zdravlja je sačinio plan akcije koji i realizuje na terenu.
Prema tom planu, poslije Česme, pregledi će biti organizovani u Šargovcu (od 19. do 22. oktobra), zatim u Aginom selu (26. oktobar) i u Bočac (27. i 28. oktobar).
Svi pregledi biće obavljani u ambulantama porodične medicine u navedenim naseljima, a raspored po ostalim mjesnim zajednicama biće naknadno objavljen.
Akcija se fokusira na najrizičnija ili tipična oboljenja, a to su kardiovaskularna i maligna oboljenja. Pregledi su besplatni i u narednom periodu obuhvatiće stanovništvo od 18 do 70 godina starosti u svim mjesnim zajednicama na području grada.
Procjena je da će u idućih godinu dana u ovoj preventivnoj akciji biti pregledano 80.000 stanovnika našeg grada.
Iz Doma zdravlja su pozvali stanvništvo da se odazove ovoj akciji, uz napomenu da su iz preventivnih pregleda isključeni oboljeli od malignih bolesti, kardiovaskularnih bolesti i dijabetes melitusa, kao i stanovništvo kod kojeg je urađena dijagnostika na navedene maligne bolesti i drugi preventivni pregledi unutar jedne godine, te trudnice i porodilje unutar šest mjeseci nakon poroda.

Otvorena dječija stomatološka ambulanta u OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”

Nova dječija stomatološka ambulanta otvorena je danas u okviru Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić” u Boriku, u nastojanju da se stomatološka zaštita djece podigne na viši nivo. Gradonačelnik Igor Radojičić, precizirao je da su Grad Banja Luka i Dom zdravlja zajedno finansirali opremanje stomatološke ambulante.

“Na ovaj način će djeci sa područja Borika, iz dvije osnovne škole, biti omogućeni redovni pregledi i zaštita zuba” – Naveo je Radojičić.

Prema statističkim podacima, samo 23 odsto mališana ima zdrave zube, što se, prije svega, pripisuje nedovoljnoj prevenciji. Upravo sa tim ciljem nastoji se otvoriti što veći broj dječijih stomatoloških ambulanti.

Direktorica Doma zdravlja Nevena Todorović ističe da podaci nisu ohrabrujući, pošto 76 odsto djece u uzrastu od šest godina ima karijes mliječnih zuba, a gotovo polovina ima karijes ranog djetinjstva.

“U isto vrijeme, kod pregleda dvanaestogodišnjaka utvrdili smo poražavajuće podatke da je 3,5 zuba po svakom djetetu oboljelo što je daleko više od evropskog prosjeka gdje je u ovom uzrastu broj oboljelih zuba od 0,5 do 1” – rekla je Todorović i naglasila da je cilj Doma zdravlja da se otvaranjem školskih stomatoloških ambulanti poveća obuhvat djece preventivnim pregledima.

Trenutno Dom zdravlja Banja Luka ima osam dječijih stomatoloških ambunati na području Grada, koje rade u sljedećim osnovnim školama:

 • Osnovna škola “Branko Radičević”,
 • Osnovna škola “Sveti Sava”,
 • Osnovna škola “Georgi Stojkov Rakovski”,
 • Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj”,
 • Osnovna škola “Ivo Andrić”,
 • Osnovna škola “Desanka Maksimović”,
 • Osnovna škola “Borisav Stanković”,
 • Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”.

Počela velika akcija zdravstvenih pregleda

Velika akcija preventivnih zdravstvenih pregleda stanovništva Banje Luke pod nazivom „Za tvoje dobro” počela je danas u porodičnoj ambulanti u Motikama. Ovi besplatni preventivni pregledi obuhvatiće stanovništvo od 18 do 70 godina i cilj im je bolje zdravstveno stanje stanovništva. Inicijator akcije je Grad Banja Luka, koji snosi i troškove pregleda, a provodi je Dom zdravlja Banja Luka.

-Riječ je o najvećoj akciji koju smo pokrenuli od početka mandata, jer se tiče praktično svih građana Banje Luke. Znači, ovim preventivnim pregledima želimo na vrijeme da otkrijemo rizike i bolesti na neka od tipičnih oboljenja koja su trenutno najraširenija, a to su kardiovaskularna i pojednina maligna oboljenja – kazao je gradonačelnik Igor Radojičić, koji je danas prisustvovao u Motikama početku ove akcije.
Kako je naglasio, cilj je da do kraja godine, pregledi budu obavljeni na šest lokacija, sa obuhvatom ukupno hiljadu stanovnika. Akcija će biti nastavljena i iduće godine, i obuhvatiće stanovništvo iz svih mjesnih zajednica.
Radojičić je i ovaj put pozvao građane da se odazovu akciji.
Uz zahvalnost ustanovama na provođenju i podršci akciji, gradonačelnik je izrazio zahvalnost i kompanijama koje su sa donacijama, prije svega, opreme – podržale “Za tvoje dobro”.
Direktor Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović kazala je da je danas počeo jedan od najvećih projkata, koje je provodila ta ustanova na području grada.
-Oko četiri mjeseca pripremali smo ovu akciju. Veći broj naših kadrova je angažovan danas i biće u narednom periodu u provođenju ovih preventivnih aktivnosti – kazala je ona i još jednom naglasila značaj preventivnih aktivnosti kako za pacijenta, tako i za društvo u cjelini.
-Veoma često ni građani ni doktori ne mogu spriječiti nastanak bolesti ali je značajno da se ona otkrije u najranijoj fazi, a to nam je i cilj u ovim preventivnim pregledima – naglasila je Todorović.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić kazao je da Fond podržava ovu akciju.
-Nadamo se da će građani prepoznati ovu preventivnu aktivnost koja je veoma značajna i da će koristiti svoja prava i na vrijeme obavljati preglede – kazao je Kusturić.
Fond će u budućnosti, kako je naveo, nastojati da što više podrži primarnu zdravstvenu zaštitu.

Raspored

Nakon Motika, gdje će pregledi biti obavljani danas i sutra, 6. i 7. oktobra, tokom ovog mjeseca pregledi će biti obavljani u sljedećim terminima: Česma (12. i 13. oktobar), Šargovac (od 19. do 22. oktobra), Agino selo (26. oktobar) i Bočac (27. i 28. oktobar). Svi pregledi biće obavljani u ambulantama porodične medicine u navedenim naseljima, a raspored po ostalim mjesnim zajednicama biće naknadno objavljen.

Preventivni zdravstveni pregledi građana Banjaluke počinju u nedjelju

BANJALUKA – Povodom početka preventivnih zdravstvenih pregleda građana Banjaluke, koji počinju u nedjelju u naselju Motike, juče je održan sastanak u Ljubljani s rukovodstvom njihovog Doma zdravlja, koji sličan projekat sprovodi još od 2011. godine.

Predstavnici banjalučkog Doma zdravlja i Gradske uprave su iz prve ruke mogli da saznaju iskustva u vezi s preventivnim pregledima iz Ljubljane, s posebnim osvrtom na preglede na pojedina maligna oboljenja.

Tea Stegne Ignjatovič, medicinski direktor ljubljanskog Doma zdravlja, precizirala je da se u oblasti malignih oboljenja sprovode preventivni pregledi na rak debelog crijeva kod muškaraca, te rak dojke i materice kod žena.

Prema njenim riječima, odziv pacijenata na ove pozive iznosi oko 65 odsto.

Nevena Todorović, direktorica banjalučkog Doma zdravlja, ukazala je na to da ovaj program u Banjaluci počinje s ciljem da u idućih godinu dana bude preventivno pregledano 80.000 stanovnika ovog grada.

“Pošto Slovenija, a posebno Ljubljana, ima odlične rezultate u sprovođenju sličnog programa prevencije, željeli smo da iz prve ruke vidimo njihova iskustva, koja nam mogu biti od velike pomoći u realizaciji našeg programa”, kazala je Todorovićeva.

Program besplatne sveobuhvatne preventivne zdravstvene zaštite za građane Banjaluke počinje 6. oktobra u Motikama, nakon čega slijede Česma, Šargovac, Agino Selo i Bočac, a predstavlja i pilot-projekat za cijelu RS.

U Gradskoj upravi Banjaluka su naglasili da će rasporedi pregleda za novembar biti naknadno objavljeni.