• Filtriraj po datumu

REZULTATI SISTEMATSKIH PREGLEDA

U toku školske 2015/2016. godine doktori porodične medicine su obavili sistematske preglede djece školskog uzrasta, kao i djece za  upis u školsku 2016/2017.godinu.

Od ukupnog pregledanih 6053 (djeca školskog uzrasta od trećeg razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje škole), lose tjelesno držanje je imalo 20,1%, deformacije kičmenog stuba je imalo 21%, a deformaciju grudnog koša 4,5% pregledane djece.Deformacija stopala je zastupljena kod 25,9% djece.Smetnje vida i moliteta je uočena je kod 8,7% pregledane djece.Sklonost djece ka alergiji javilo se kod 5,5% djece.

Doktori porodične medicine obavili su sistematski pregled  djece za upis u prvi razred osnovne škole. Ukupno je pregledano 1369 djece, od toga broja deformaciju stopala imaju 26,2% , deformaciju kičmenog stuba 15,2%, a lose držanje je zastupljeno kod 13,3% djece.

Obavljeni su i stomatološki sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole. Ukupno je pregledano 1215 djece, od tog broja 17% djece imaju zdrave mliječne i stalne zube, a 41% djece imaju karijes ranog djetinjstva.