• Filtriraj po datumu

SISTEMATSKI PREGLEDI DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sistematski pregled djeca za upis u školu počinje 04.04.2016.godine i obavljaće se mjesec dana.Rasporedi su sačinjeni i distribuirani pedagozima svih osnovnih škola,te će oni upoznati roditelje budućih đaka sa tačnim terminima i mjestom pregleda djeteta.Za pregled ljekara roditelji treba da dostave zdravstveni karton djeteta, potvrdu o pregledu stomatologa i obavljenim vakcinama.Sistematski pregled budućuh đaka obuhvata pregled po svim organskim sistemima (znači fizikalni pregled), potom procjenu psihofizičke zrelosti, a po potrebi se obavi i konsultativni pregled npr, psihologa, fizijatra, endokrinologa,nutricioniste, ako za to ima potrebe.