• Filtriraj po datumu

RAD ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

Za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika u Domu zdravlja Banja Luka radiće se prema sljedećem rasporedu:

-Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici, u dvije smjene od 7.00 do 20.30 časova;

-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežuraće jedan stomatolog u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;

-Specijalističke pedijatrijske ambulante – radiće u  dvije smjene od 07.00 do 20.00 časova u ambulantama na Poliklinici.Nedjeljom se djeca zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici.

-Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – 24  časa na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći;

-Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa.

Jedna mobilna ekipa hitne pomoći će 31.12.2016.godine vršiti obezbjeđenje proslave dječije nove godine na Trgu Krajine, a dvije ekipe će obezbjeđivati doček Međunarodne nove godine.

DOM ZDRAVLJA BANJA LUKA OCJENJEN SA NAJBOLJOM OCJENOM

Prema anketi koju je sproveo Fond zdravstvenog osiguranja RS, a  čiji rezultati su objavljeni u Glasu Srpske dana 12.12.2016. godine, Dom zdravlja Banja Luka je dobio najvišu ocjenu za kvalitet usluga.

Anketa je sprovedena u čekaonicama domova zdravlja i u ambulantama porodične medicine širom Republike Srpske. Anketirano je u prosjeku oko pedeset  pacijenata u manjim i oko stotinu pacijenata u većim domovima zdravlja.

Ovako visoka ocjena za kvalitet pruženih usluga i  uslove u kojima se  pacijenti liječe, kao i za odnos medicinskog osoblja prema pacijentima, rezultat je dugogodišnjeg rada na unapređenju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. Postizanjem visokog nivoa efikasnosti i uspješnosti u radu, postigli smo osnovni cilj, a to je izuzetno veliko zadovoljstvo korisnika naših usluga. Iz godine u godinu radi se na kontinuiranoj edukaciji zdravstvenog osoblja na razumjevanju potreba pacijenata, zadovoljavanju njihovih zahtjeva i uspješnoj komunikaciji sa pacijentima.

Menadžment Ustanove se zahvaljuje svim zdravstvenim radnicima koji su svojim savjesnim radom i profesionalnim odnosom prema pacijentima dali svoj doprinos za dobijanje najviše ocjene.

EuroBlic tekst pod naslovom “Zašto je pregled skup i komplikovan” – demant

Vezano za tekst pod naslovom “Zašto je pregled skup i komplikovan” objavljen u dnevnom listu „EuroBlic“ dana 24.11.2016. godine, u cjelosti objavljujemo  zahtjev za objavljivanje ispravke – demantovanja neistinitih i uvredljivih informacija, koji smo putem faksa uputili dana 28.11.2016. godine na ruke glavnog i odgovornog urednika

 

Poštovani,

Dana 24.11.2016.godine u “EuroBlicu” objavljen je članak od strane gđe Tanje Vukomanović.U članku su iznesene neistine i neprovjereni podaci koji štete ugledu Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu JZU “Doma zdravlja” u Banjoj Luci.

Zbog navedenog članka tražimo da postupite u skladu sa članom 28.Zakona o javnom informisanju (Službeni glasnik RS, br 10/97), te da objavite slijedeći demanti:

 

Činjenično stanje je slijedeće:

Svaki pacijent koji odluči biti pacijent Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, a dolazi prvi put biće primljen isti dan na pregled.

Ovu ključnu rečenicu novinar nije naveo, a ona je pod tačkom 2. napisana u mojoj izjavi od 16.11.2016. godine. Nije tačno da sam dao kratku i šturu izjavu, već sam detaljno objasnio procedure prijema pacijenata u našoj Službi, a što je navedeno pod tačkom 3. iste izjave.

Navod da pacijente mora pregledati doktor stomatologije pa ih uputiti dalje nije tačan, jer kako sam naveo u izjavi nakon prvog pregleda doktora stomatologije pacijent se zakazuje za sanaciju ili ukoliko se radi o hitnom stanju odmah se vrši odgovarajuća intervencija. Ispod fotografije objavljene u novinama navedena je rečenica;”Prvo kod doktora, pa kod zubara”, što je potpuno besmisleno i ako sam ja  u izjavi već reagovao i ispravio navod da pregled ne vrši zubar već doktor stomatologije što novinar očito nije razumio. Sve ostalo što je navedeno, a tiče se izjave pacijenta Siniše V., kompletna izjava se odnosi na usluge koje pruža JZU Zavod za stomatologiju, a ne JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci, te smatram da je novinar potpuno neistinito informisao javnost da su usluge u Domu zdravlja toliko skupe, kao da je i naručivanje pacijenata komplikovano.

Smatram da je neprofesionalnost, neznanje i neinformisanost novinara o elementarnim podacima neophodnim za pisanje ovakvog članka neoprostiva.Molim da se demanti ovog članka objavi na vidnom mjestu u vašim novinama.

 

                                                                           

                                                                             NAČELNIK SLUŽBE

                                                                               Dr Zoran Gvozden

 

Euro Blic – demant

Vezano za tekst pod naslovom „Pacijentima ukrale 10.000 maraka“ objavljen u dnevnom listu „EuroBlic“ dana 09.12.2016. godine, u cjelosti objavljujemo  zahtjev za objavljivanje ispravke – demantovanja neistinitih i uvredljivih informacija, koji smo putem faksa istog dana uputili na ruke direktorice ovog lista g-đe Dragane Došen

 

Poštovana,

U Vašem dnevnom listu „Euro blic“ je dana 09. 12. 2016. godine obavljen  članak pod naslovom „PACIJENTIMA UKRALE 10.000 MARAKA“, koji je potpisao Vaš novinar Nikola Morača, a u kojem je navedeno mnogo neistinitih i uvredljivih informacija kojima se narušava opšti društveni interes i ugled Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci,  kao i ugled  menadžmenta ove Ustanove.

Prije svega neistinit je, netačan i tendenciozan sam naslov članka, jer u našoj Ustanovi pacijentima ništa nije ukradeno, a istina je da su četiri medicinska radnika izvršila po našem mišljenju krivično djelo pronevjere sa elementima krivičnog djela zlouotrebe službenog položaja, jer nisu na vrijeme predali novac od naplaćene participacije, a sve po našem Uputstvu za podizanje i razduživanje blokova za naplatu participacije i ostalih novčanih primitaka.

Zbog ovih činjenica protiv ovih radnika je pokrenut disciplinski postupak i svi su disciplinski odgovarali i kažnjeni.

Nakon toga smo podnijeli i krivične prijave protiv navedenih radnika koje su proslijeđene Okružnom javnom tužilaštvu  i koje su već uzete u rad (istražne radnje).

Ovo znači da je menadžment JZU „Doma zdravlja“ u Banjoj Luci učinio sve ono za što je nadležan i obavezan u skladu sa važećim propisima, zbog čega je Vaš članak zaista uvredljiv, tendenciozan i sa mnoštvom netačnih informacija.

Tu posebno mislimo na podnaslov da se „Dom zdravlja našao u središtu skandala zbog krađe novca od participacija koje su plaćali pacijenti“, jer ste očigledno upravo Vi kao medij imali namjeru da stvorite skandal koji uopšte ne postoji, jer su svi radnici procesuirani i u Ustanovi po Pravilniku o radu zbog povreda radnih dužnosti, a procesuirani su i kod Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Vaš novinar posebno apostrofira da su radnici koji su procesuirani i dalje ostali na poslu zahvaljujući odličnim vezama koje imaju u „Domu zdravlja“, što je netačno i što ničim novinar ne dokazuje, već se samo poziva na svoje bliske izvore koje ima u „Domu zdravlja“. Naime, novinar bi morao znati da nakon krivičnog procesuiranja, ako se dokaže krivica, u što „Dom zdravlja“ ne sumnja, pa pomenutim radnicima bude izrečena sankcija zatvora duža od šest mjeseci, oni će u skladu sa Zakonom o radu i opštim pravnim aktima Ustanove dobiti otkaz, odnosno otkazaće im se ugovor o radu.

U jednom dijelu članka Vaš novinar ističe da je najšokantnije u svemu to što su „prljave“ medicinske sestre i dalje nastavile raditi svoj posao, jer im tako nešto dozvoljava Pravilnik o radu, ne osvrćući se na činjenicu da je već obavješten da su podnesene i krivične prijave za krivična djela kako je naprijed navedeno.

Takođe smatramo da Vaš novinar ne poznaje pravni institut „prezumcije nevinosti“ (pretpostavke nevinosti), sve dok mu se u sudskom postupku pravosnažnom presudom ne dokaže krivica, a dozvoljava sebi da medicinske sestre naziva prljavim.

Menadžment ove Ustanove nema namjeru da brani ovakve postupke radnika zbog čega je i proveo sve navedene postupke, ali smatra da ovakvo pisanje u javnom mediju nije primjereno.

Posebno je indikativno, a samim tim netačno i uvredljivo, da Vaš novinar bez ikakvog materijalnog dokaza, na kraju članka navodi da je jedna medicinska sestra koja je osumnjičena za krađu novca platila zaposlenje u „Domu zdravlja“ u Banjoj Luci, te da joj je to između ostalog i sačuvalo radno mjesto. Nadalje novinar navodi da je ta žena (medicinska sestra) u dva navrata platila po 3.000 KM i da je to  javna tajna, ali po njegovim navodima  u tome izgleda nema ništa sporno.

Ovakvo iznošenje neistina i obmana javnosti, koje grubo narušavaju ugled JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci kao ugled i dignitet njegovog menadžmenta koji je odgovoran za zakonit rad je zaista nevjerovatno, a Vaš novinar opet ne  iznosi ni jedan jedini materijalni dokaz o navodima takvih nezakonitosti, izuzev poziva na svoje navodne izvore iz „Doma zdravlja“.

Ovim putem želimo istaći i činjenicu da niste objavili ni demanti koji ste zaprimili telefaksom 28. 11. 2016. godine u 9,29 časova, koji Vam je dostavio naš načelnik Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, a sve vezano za članak objavljen u Vašem Listu dana 24. 11. 2016. godine od novinarke Tanje Vukomanović, čime ste grubo prekršili pravila ponašanja propisana Zakonom o javnom informisanju.

Zbog nedobronamjernog i neistinitog objavljivanja svega navedenog koje traje već duži vremenski period, menadžment Ustanove je razmotrio mogućnost podizanja tužbe protiv “Euro blica” u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete (Službeni glasnik RS broj 37/2001), po kojoj će teret dokazivanja biti na novinarima za neistine koje  su u svojim člancima napisali i po kojim tužbama ćemo tražiti i naknadu štete predviđene ovim Zakonom, što ćemo precizirati samom tužbom.

Radi svega navedenog zahtjevamo da u skladu sa članom 28. Zakona o javnom informisanju na vidnom mjestu Vašeg Lista u prvom narednom broju po prijemu ovog demantija isti objavite u cjelosti, kao i da objavite navedeni demanti načelnika Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu koji ste primili  28. 11. 2016. godine.

Posebno napominjemo da ćemo ovaj demanti kao i sve buduće demantije na tekstove sličnog sadržaja objavljene u Vašem Listu i mi objaviti na našoj web stranici, kako bi šira javnost bila upoznata sa istinom.

 

S poštovanjem,

MENADŽMENT