• Filtriraj po datumu

Služba za stomatološku zaštitu pruža usluge fiksne ortodoncije i protetike zuba

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci, pored već uobičajenih usluga koje pruža svojim korisnicima (popravka zuba sa plombom, liječenje zuba, vađenje zuba-mliječni i stalni zubi, zaustavljanje krvarenja nakon vađenja zuba-hemostaza, nadogradnja zuba, rentgenografija, mobilni ortodontski aparati…), od nedavno je uvela i usluge fiksne ortodoncije i fiksne protetike, a sve u cilju boljeg i pristupačnijeg oralnog zdravlja našeg stanoviništva.

Navest ćemo usluge i cijene usluga koje smo uveli kao novinu u svoj rad:

 • PROTEZA SKELETIRANA SA NAMJENSKIM KRUNAMA – 230,00 KM;
 • NADOGRADNJA ZUBA ESTETSKIM MATERIJALOM RETENCIJOM SA FRC KOČIĆEM – 60,00 KM;
 • DODATAK ATAČMENTA U SKELETIRANU PROTEZU – 80,00 KM;
 • FREZOVANO MJESTO NA NAMJENSKIM NADOKNADAMA – 20,00 KM;
 • IZRADA RETENCIONIH FOLIJA I FOLIJA ZA BRUKSIZAM – 47,00 KM;
 • PROTEZA PARCIJALNA OD AKRILATA – 230,00 KM;
 • CIRKONIJUM KRUNICA (BEZMETALNA) – 250,00 KM;
 • IZRADA KERAMIČKIH FASETA (LJUSPICA) – 250,00 KM;
 • IZRADA METALNOG SKELETA ZA PARCIJALNU PROTEZU – 180,00 KM;
 • FIKSNI ORTODONTSKI APARAT – PUN LUK SA PRSTENOVIMA I SA ZAMJENOM I ADAPTACIJOM           LUKA – 990,00 KM;
 • IZRADA PRIVREMENIH KRUNICA (PO ZUBU) – 25,00 KM;
 • LIVENA NADOGRADNJA – 55,00 KM;
 • FIKSNA METALOKERAMIČKA ZUBNA NADOKNADA – 130,00 KM;
 • IZRADA PERSONALIZOVANE TOTALNE PROTEZE – 600,00 KM.

Sve informacije, kao i termine prvih pregleda naši korisnici mogu dobiti pozivom na brojeve telefona 065/671-702 i 065/697-537.

Donacija Vlade Japana od velikog značaja za “Dom zdravlja” u Banjoj Luci

JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci je preko GRASSROOTS PROJEKTA (GAGP) aplicirala za dodjelu sredstava za nabavku dva sanitetska vozila. Ambasada Vlade Japana u BiH je kroz navedeni projekat prepoznala našu potrebu za obnavljenjem voznog parka novim sanitetskim vozilima za prevoz pacijenata van teritorije grada Benje Luke, te su nam ta sredstva i odobrena. Dva vozila kojima smo obavljali prevoz su bila u veoma lošem stanju i prešla su blizu 2 000 000 kilometara, te se vidi koliki značaj za nas predstavlja dobijena donacija.

Donirana vozila su stavljena u funkciju nakon izvršene primopredaje. U periodu od 21.11.2019. godine, kada smo obavili prvi prevoz pacijenta, do 31.01.2020. godine obavili smo 53 prevoza pacijenata na dalje liječenje van grada Banje Luke (Beograd, Novi Sad, Tuzla, Gradiška…) ili ih sa liječenja dovezli u Banja Luku. U navedenom periodu donirana vozila su na gore pomenutim relacijama prešla zbirno 30 883 kilometra.

Pored povećanja nivoa usluge, što nam je prevashodni cilj, donacijom ovih vozila nam je značajno olakšan rad. Povratne informacije koje dobijamo od naših pacijenata su pune pozitivnih komentara. Zadovoljni su prije svega bezbjednošću i udobnosti novih sanitetskih vozila. Veliko povjerenje im uliva činjenica da se voze u novom vozilu. Posebno su zadovoljni naši pacijenti koji su imali priliku da putuju sa starim vozilima, jer je u novim vozilima vrijeme putovanja, što zbog subjektivnog osjećaja, što zbog stvarnog skraćenja vremena putovanja, mnogo brže.

Ovom prilikom želimo još jednom da se zahvalimo ambasadi Vlade Japana u BiH i plemenitom japanskom narodu na nesebičnom humanom radu po kojem su itekako prepoznatljivi.

Počeli sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole u školskim stomatološkim ambulantama, a od 17.02.2020. počinju i specijalističkim ambulantama iz pedijatrije

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Obavještavamo roditelje, odnosno staratelje djece da su počeli sistematski pregledi đaka za upis u prvi razred osnovne škole i da će trajati do kraja aprila 2020. godine. Roditelji mogu da se jave u školske stomatološke ambulante, lično ili putem telefona, te zakažu termine pregleda. Školske 

stomatološke nalaze se u sljedećim osnovnim školama na području Grada:

 

 • O.Š. „Ivo Andrić“- dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Ivo Andrić“, O.Š. „Jovan Cvijić“, O.Š. „Miloš Crnjanski“; 066/583-653
 • O.Š. „Zmaj Jova Jovanović“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Zmaj Jova Jovanović“, O.Š. „Branislav Nušić“, O.Š. „Petar Kočić“, O.Š. „Milan Rakić“, O.Š. „Vojislav Ilić“, O.Š. „Dositej Obradović“; 066/583-654
 • O.Š. „Desanka Maksimović“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Desanka Maksimović“, O.Š. „Milutin Bojić“, O.Š. „Sv. Ćirilo i Metodije“; 066/583-657
 • O.Š. „Branko Radičević“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Branko Radičević“, O.Š. „Stanko Rakita“, O.Š. „P.P. Njegoš“; 066/583-652
 • O.Š. „Sveti Sava“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Sveti Sava“, O.Š. „Mladen Stojanović“, O.Š. „Miroslav Antić“; 066/583-655
 • O.Š. „Borisav Stanković“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Borisav Stanković“, O.Š. „Ivan Goran Kovačić“, O.Š. „Jovan Dučić“; 066/583-658
 • O.Š. „Georgi Stojkov Rakovski“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Georgi Stojkov Rakovski“, O.Š. „Aleksa Šantić“ i O.Š. „Đura Jakšić“; 066/583-656
 • O.Š. „Vuk Stefanović Karadžić“ – dječja stomatološka ambulanta obuhvata sljedeće škole: O.Š. „Vuk Karadžić“ i O.Š. „BrankoĆopić“. 065/369-915

 

Specijalističke ambulante iz pedijatrije

Sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole obavljaće se u periodu od 17.02.2020. do 31.03.2020. godine. 

Sistematski pregledi će se obavljati u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije na lokalitetu Poliklinike za svu djecu koja su evidentirana kod pedijatara u JZU Dom zdravlja Banja Luka. Pregledi će se obavljati u dvije smjene od 7.30 do 19.30 sati. Djecu će pregledati pedijatri kod kojeg su evidentirani  po unaprijed isplaniranom rasporedu. Roditelji će biti obavješteni telefonski o terminu pregleda. U slučaju da roditelji ne budu telefonski pozvani , pregled djeteta mogu zakazati na telefon broj: 051 247 347

Roditelji su u obavezi da na pregled ponesu medicinsku dokumentaciju djeteta i važeću zdravstvenu knjižicu. Ukoliko u novoj zdravstvenoj knjižici nema evidencije o primljenim vakcinama potrebno je donijeti staru zdravstvenu  knjižicu ili drugi dokument o obavljenoj vakcinaciji.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051 247 347.

 

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA STOMATOLOŠKE AMBULANTE U OŠ „BORISAV STANKOVIĆ“

Obavještavamo sve korisnike usluga stomatološke ambulante Doma zdravlja koja se nalazi u OŠ „Borisav Stanković“ da je od 04.02.2020. ta ambulanta počela raditi u dvije smjene, te će se rad odvijati od 07:00 do 20:30 časova svim radnim danima izuzev petkom kada će rad biti organizovan samo u prvoj smjeni od 07:30 do 14:30 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 066/583-658.