ARI/COVID  AMBULANTA (ambulanta za akutne respiratorne infekcije) ZA UČENIKE/DJECU (POLIKLINIKA)

U ARI/COVID AMBULANTI ZA UČENIKE/DJECU se pružaju zdravstvene usluge pacijentima predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola radnim danima u periodu od 07-20 časova, sumnjivim i/ili potvrđenim na COVID 19 infekciju, uz pauze u terminima 11.00-11.30 i 15.30-16.00, a koji su predviđeni za dezinfekciju prostora. Ambulanta se nalazi u prostoru Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije – bočni ulaz koje je obilježen natpisom ARI AMBULANTA (ambulanta za akutne respiratorne infekcije)  ZA UČENIKE. Nakon 20:00 časova pacijenti se javljaju u Službu hitne medicinske pomoći.

U ARI ambulanti OBAVEZNO je naručivanje pacijenata na brojeve telefona 051/247-347, 066/112-180. Postupak naručivanja  pregleda za ove grupe pacijenata je OBAVEZAN iz razloga obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti za pacijenta zbog aktuelne epidemiološke situacije, izbjegavanja gužvi i dužeg zadržavanja ispred ARI ambulante i povećanja stepena efikasnosti rada.

Klinički kriteriji za javljanje pacijenta u ARI ambulantu su: povišena tjelesna temperatura, kašalj, dispneja, kratkoća daha, opšta slabost, glavobolja, nagli gubitak mirisa ili ukusa ili promjena ukusa, rjeđe digestivni simptomi mučnina, povraćanje, proliv.

Osobe sumnjive na COVID 19 infekciju testiraju se u skladu sa definicijom slučaja po preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Učenici koji imaju već potvrđenu SARS-Cov-2  infekciju ili koji se nalaze u kućnom karantinu po osnovu sumnje na oboljenje ili da su bili u kontaktu sa pozitivnim licem na SARS-Cov-2, u slučaju pojave respiratornih simptoma ili povišene tjelesne temperature, mogu dobiti potrebne zdravstvene usluge u ARI AMBULANTI ZA UČENIKE/DJECU u zakazano vrijeme.