U ARI  ambulanti za akutne respiratorne infekcije za djecu predškolskog uzrasta (Poliklinika) pružaju se zdravstvene usluge pacijentima predškolskog uzrasta svakim radnim danom i subotom u periodu od 07:00 do 20:00 časova, sumnjivim i/ili potvrđenim na COVID 19 infekciju, uz pauze u terminima 10.00 do 10.30 časova, 13.15 do 13.45 časova, i od  16.00-16.30, a koji su predviđeni za dezinfekciju prostora.

Ambulanta se nalazi u prostoru Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije – bočni ulaz koji je obilježen natpisom ARI ambulanta (ambulanta za akutne respiratorne infekcije) za djecu predškolskog uzrasta.

U ARI ambulanti  obavezno  je naručivanje pacijenata na brojeve  telefona 051/247-347, 066/112-180. Postupak naručivanja  pregleda za ovu grupu pacijenata je obavezan iz razloga obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti za pacijenta zbog aktuelne epidemiološke situacije, izbjegavanja gužvi i dužeg zadržavanja ispred ARI ambulante i povećanja stepena efikasnosti rada.