ARI ambulanta Starčevica 1

ARI ambulanta u MZ Starčevica nalazi se u Ulici Jug Bogdana 66 i smještena je u prostoru u kojem su se pružale laboratorijske usluge. Radi u dvije smjene od 08:00 do 18:00 časova, svakim radnim danom. Dezinfekcija prostora se vrši u periodu od 12:00 do 14:00 časova.

Lica  sa simptomima akutne respiratorne infekcije svoj pregled zakazuju putem timova porodične medicine.

Kontakt telefon ARI Stračevica 1: 051/433-731.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti iz mjesnih zajednica: Obilićevo, Starčevica 1, Starčevica 2, Vrbanja i Srpske Toplice.