ARI ambulanta Poliklinika, prostor Edukativnog centra porodične medicine – desni ulaz

U ARI ambulanti na lokalitetu Poliklinika pružaju se zdravstvene usluge učenicima srednjih škola i odraslim pacijentima sumnjivim na COVID-19 infekciju u periodu od 07:00 do 20:00 časova svakim danom, uz pauze za dezinfekciju prostora u periodima od 11:00 do 11:30 časova i od 15:30 do 16:00 časova.

U ARI ambulanti (ambulanti za akutne respiratorne infekcije) zdravstvenu uslugu dobijaju pacijenti koji budu upućeni iz ambulanti porodične medicine nakon provedenog trijažnog postupka od strane medicinske sestre matičnog lokaliteta i kontakti koji su u kućnoj izolaciji, a imaju pojavu simptoma. Za ove pacijente termin pregleda zakazuje medicinska sestra iz tima porodične medicine u kojem je pacijent registrovan.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti koji pripadaju sljedećim lokalitetima:

  • Poliklinika, Platonova, Kočićev Vijenac, Kampus, Rosulje, Nova Varoš i Lazarevo
  • Bočac, Agino Selo, Kola, Stričići, Krupa na Vrbasu, Karanovac, Česma, Dragočaj, Zalužani, Šargovac, Verići, Potkozarje, Mišin Han i Piskavica.

Kontakt telefon ARI ambulante Poliklinika: 051 247 343.