ARI AMBULANTA PETRIĆEVAC (ambulanta za akutne respiratorne infekcije)

ARI ambulanta Petrićevac pruža zdravstvene usluge za pacijente mjesnih zajednica Petrićevac, Motike, Paprikovac, Nova Varoš, Rosulje i Šargovac koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije i/li sumnjivim na COVID 19 infekciju.

Radno vrijeme ambulante je svakim radnim danom u prvoj smjeni od 08:00 časova do 12,00 časova.

U ARI ambulanti Petrićevac obavezno je naručivanje pacijenata putem timova porodične medicine sa pripadajućih lokaliteta.

Adresa ambulante: Njegoševa 44.

Uzorkovanje (uzimanje brisa) na SarS-CoV-2 obavlja se u ARI ambulanti Petrićevac.