ARI ambulanta Paprikovac

Radno vrijeme ARI ambulante Paprikovac je od 08:00 do 12:00 časova za pacijente sa akutnim respiratornim infekcijama svakim radnim danom.

Ambulanta se nalazi u Ulici Ranka Šipke 80 c.

Lica  sa simptomima akutne respiratorne infekcije svoj pregled zakazuju putem timova porodične medicine.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti iz mjesnih zajednica: Lauš, Petrićevac, Paprikovac, Motike, Bronzani Majdan, Borkovići i Goleši.

Kontakt telefon ARI ambulante Paprikovac: 051 304 430.