ARI/COVID AMBULANTA (ambulanta za akutne respiratorne infekcije) ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I ZA ODRASLE PACIJENTE (DOLAC)

U ARI/COVID ambulanti se pružaju zdravstvene usluge učenicima srednjih škola i odraslim pacijentima sumnjivim na COVID-19 infekciju u periodu od 07:00 do 15:00 časova. Nakon 15,00 časova pacijenti kojima je potrebna hitna i neodložna medicinska pomoć (ukoliko dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog akutnim respiratornim infekcijama) javljaju se timovima porodične te će na osnovu konsultacija biti pregledani u Službi hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom, po preporuci porodičnog doktora.

U ARI ambulanti (ambulanti za akutne respiratorne infekcije) zdravstvenu uslugu dobiju pacijenti koji budu upućeni iz ambulanti porodične medicine nakon provedenog trijažnog postupka od strane medicinske sestre matičnog lokaliteta i kontakti koji su u kućnoj izolaciji, a imaju pojavu simptoma. Za ove pacijente termin pregleda zakazuje medicinska sestra iz tima porodične medicine u kom je pacijent registrovan. Postupak zakazivanja pregleda za ove grupe pacijenata je neophodan iz razloga obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti za pacijenta zbog aktuelne epidemiološke situacije, izbjegavanja gužvi i dužeg zadržavanja ispred ARI/COVID ambulante i povećanja stepena efikasnosti rada.

Klinički kriteriji za upućivanje  pacijenta u ARI/COVID ambulantu su sljedeći: povišena tjelesna temperatura, kašalj, dispneja, kratkoća daha, opšta slabost, glavobolja, nagli gubitak mirisa ili ukusa ili promjena ukusa, rjeđe digestivni simptomi mučnina, povraćanje, proliv.

Osobe sumnjive na COVID 19 infekciju testiraju se u skladu sa definicijom slučaja po preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.