ARI AMBULANTA DOLAC (ambulanta za akutne respiratorne infekcije)

(prethodni prostor Udruženja „Zajedno“ u naselju Dolac)

  • Ambulanta za akutne respiratorne infekcije (ARI) je počela sa radom 09.11.2020. godine, a radno vrijeme ambulante je od 08:00 do 14:00 časova, svakim radnim danom;
  • Obavezno je naručivanje pacijenata na preglede putem timova porodične medicine;
  • Ambulanta služi za preglede pacijenata koji su bliski kontakti osoba pozitivnih na korona virus (članovi porodice i sl.).