Danas je održan radni sastanak između rukovodstva naše Ustanove i Gradonačelnika grada Banje Luke. Uvidom u Nacrt budžeta Grada ustanovljeno je da su umanjena sredstva za našu Ustanovu posebno po osnovu preventivnih pregleda i obavljanja predstojeće vakcinacije protiv Sars-Cov 2 virusa.

Na sastanku je istaknuto koliko su važni preventivni pregledi za stanovništvo grada Banja Luka, ali su i naglašene moguće katastrofalne posljedice po zdravlje građana ukoliko oni ne budu obavljani u dovoljnoj mjeri. Masovni preventivni pregledi stanovništva grada Banje Luke počeli su 2019. godine te su uslijed proglašenja pandemije korona virusa stopirani u martu mjesecu 2020. godine, nakon čega su se sporadično obavljali u junu i oktobru mjesecu iste godine.  Preventivni pregledi su nastavljeni 30. januara 2021. godine.

Rukovodstvo naše Ustanove predočilo je novoimenovanom Gradonačelniku  da se JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci od marta mjeseca danonoćno bori sa pandemijom korona virusa, a pritom pruža i sve druge usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite našim građanima. Naša Ustanova je sa svojim zaposlenim radnicima odgovorila svim izazovima i poteškoćama u radu u proteklom periodu, a i u narednom periodu nastaviće da brine o zdravlju stanovništva našeg Grada sa svim svojim raspoloživim kapacitetima.

Zaključeno je da se finansijska sredstva u budžetu grada Banja Luka za JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci moraju povećati kako bi se osigurao dosadašnji nivo pružanja zdravstvenih usluga kako u redovnom procesu rada tako i u radu ARI i Kovid ambulanti te u poslovima predstojeće vakcinacije protiv Sars-Cov 2 virusa.

Ponovo će se razmatrati finansiranje JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci od strane grada Banja Luka prilikom prvog rebalansa budžeta grada Banja Luka za 2021. godinu.