Poštovani korisnici usluga JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci,

zbog konstantnih upita i žalbi obavještavamo vas da ispred našeg objekta Poliklinike nema gužve, sve Službe uobičajeno rade, a organizovana su i dežurstva za praznike. Sve telefonske linije u Poliklinici su u funkciji.

Takođe, nema gužvi ni za testiranje na prisustvo virusa Sars-Cov-2 koje se obavlja u ambulantama za respiratorne infekcije (ARI ambulante), na Malti kao ni ispred Higijensko-epidemiološke službe.

Testiranje na prisustvo virusa Sars-Cov-2 u našoj Ustanovi odvija se po već ustaljenom rasporedu i unaprijed zakazanim terminima za uzorkovanje nazofarengealnog brisa. Kod nas se testiraju pacijenti kod kojih postoji sumnja na prisustvo Covid-19 bolesti, a ne vrše se komercijalna testiranja za odlazak u inostranstvo ili po bilo kom drugom osnovu.

Redovi građana i u dvorištu Poliklinike su za komercijalne usluge testiranja koje pruža Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka