Poštovani,

Svim medicinskim, ginekološkim, stomatološkim, pedijatrijskim sestrama/tehničarima, kao i sanitarnim, laboratorijskim, radiološkim,   fizioterapeutskim i farmaceutskim tehničarima u Ustanovi čestitam 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara.

Vaša uloga u spašavanju života i očuvanju globalnog zdravlja značajna je u svim okolnostima, a naročito je došla do izražaja u ovim mjesecima kada se cijeli svijet neočekivano suočio sa pojavom novog virusa i borbom protiv njega.

Međunarodni dan medicinskih sestara se ove, 2020. godine,  podudara sa 200. godišnjicom rođenja medicinske sestre začetnice modernog sestrinstva, a u budućnosti će se ova godina pamtiti i po Vašoj hrabroj, odvažnoj i odlučnoj borbi protiv Covid 19.

Zato ovom prilikom želim da Vam odam priznanje za svakodnevan požrtvovan rad na prvim linijama zdravstvenog sistema, na Vašoj posvećenosti svom  pozivu, na nesebičnoj brizi o pacijentima, ali i na dobrim međuljudskim odnosima u službama u kojima radite.

Nadam se da ćemo iduće godine ovaj značajan datum proslavljati u drugačijim okolnostima, te Vam se još jednom zahvaljujem na Vašem trudu i radu.

 

                                                                                                                                            DIREKTORICA

                                                                                                                             Dr sci. med. Nevena Todorović,

                                                                                                                                   spec. porodične medicine

JZU Dom Zdravlja Banja Luka